10 Điều Sinh Viên Cần Lưu Ý Về Giấy Phép Làm Việc Sau Khi Tốt Nghiệp Ở Canada

Khi nhiều chương trình đại học và cao đẳng sắp kết thúc, sinh viên quốc tế có thể cân nhắc các lựa chọn sau khi tốt nghiệp, có thể bao gồm việc xin Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP). Trong đó, có 10 thông tin quan trọng mà sinh viên quốc tế cần lưu ý trong chương trình.

Tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Canada

Một lợi ích chính của PGWP là cho phép sinh viên quốc tế có được kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp tại Canada. Kinh nghiệm làm việc này rất quan trọng khi những người có PGWP tiếp tục nộp đơn xin nhập cư Canada.

Trong số hơn 100 con đường nhập cư khác nhau của Canada đối với các ứng viên đã học tập và làm việc tại Canada. Thông thường, người có PGWP sẽ cần một năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp theo mã Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) là 0, A hoặc B để đủ điều kiện đăng ký chương thường trú tại Canada.

Sinh viên toàn thời gian đủ điều kiện nhận PGWP

Để đủ điều kiện nhận PGWP, ứng viên phải có tư cách là sinh viên toàn thời gian của chương trình hoặc các chương trình học đã hoàn thành và được đưa vào như một phần trong đơn xin giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp.

Canada đã từ bỏ yêu cầu này trong đại dịch Covid-19 đối với một số sinh viên quốc tế. Các trường hợp miễn trừ có thể áp dụng cho những người đã bắt đầu hoặc sẽ bắt đầu một chương trình từ mùa xuân năm 2020 đến mùa hè năm 2022 hoặc những người có chương trình đã được tiến hành vào tháng 3 năm 2020.

Các tiêu chí đủ điều kiện khác bao gồm:

 • Đã hoàn thành các nghiên cứu trong chương trình kéo dài ít nhất tám tháng trong danh sách Tổ chức học tập được chỉ định (DLI) đủ điều kiện.

 • Chương trình học phải dẫn đến bằng cấp, văn bằng hoặc chứng chỉ.

 • Nhận được bảng điểm và thư chính thức từ DLI đủ điều kiện xác nhận rằng người nộp đơn đã đáp ứng các yêu cầu để hoàn thành chương trình học.

 • Tốt nghiệp từ một trường sau trung học công lập, một trường sau trung học tư thục ở Quebec hoạt động theo các quy tắc giống như các trường công lập ở Quebec. Từ trường trung học hoặc sau trung học tư thục ở Quebec cung cấp các chương trình đủ điều kiện từ 900 giờ trở lên và dẫn đến việc cấp chứng chỉ nghề nghiệp (DEP) hoặc chứng nhận chuyên môn hóa nghề nghiệp (ASP). Từ một trường tư thục của Canada có thể cấp bằng theo luật của tỉnh nhưng chỉ khi học sinh đã đăng ký vào một chương trình học dẫn đến bằng cấp được tỉnh cho phép.

Thời hạn hiệu lực của PGWP

Ứng viên có thể gia hạn PGWP nếu bị giới hạn thời gian trước ngày hết hạn hộ chiếu của ứng viên. Thời hạn hiệu lực của PGWP không được vượt quá ngày hiệu lực của hộ chiếu. Trong trường hợp này, ứng viên phải nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động khi gia hạn hộ chiếu để nhận được toàn bộ hiệu lực của PGWP.

Nếu ứng viên quyết định quay lại trường học sau khi nộp đơn xin PGWP, ứng viên sẽ không thể nhận được PGWP mới cho các chương trình học bổ sung. Hơn nữa, bất kỳ thời gian học toàn thời gian nào trong khi khi làm việc sẽ không được tính vào kinh nghiệm làm việc tại Canada cho mục đích nhập cư.

Gia hạn PGWP trước khi hết hạn nếu đủ điều kiện cho một giấy phép khác

Nếu PGWP sắp hết hạn, ứng viên có thể xem xét một loại giấy phép lao động khác, chẳng hạn như giấy phép lao động mở hoặc giấy phép lao động dành riêng cho người sử dụng lao động. Nếu ứng viên đáp ứng tất cả các yêu cầu của giấy phép lao động này và nộp đơn xin trước khi PGWP hết hạn, ứng viên có thể duy trì trạng thái để tiếp tục làm việc tại Canada.

Duy trì trạng thái pháp lý trong khi chờ xử lý tiện ích mở rộng

Theo Đạo luật bảo vệ người tị nạn và nhập cư (IRPA), tất cả công dân nước ngoài được phép vào Canada đều có tư cách cư trú tạm thời. Tất cả những người cư trú tạm thời đều có một điều kiện tự động áp đặt là phải rời khỏi Canada khi kết thúc thời gian lưu trú được phép.

Tuy nhiên, một cư dân tạm thời có thể nộp đơn xin gia hạn thời gian lưu trú được phép trước khi nó hết hạn. Nếu ứng viên đã làm điều này, thời gian lưu trú được phép của ứng viên với tư cách là cư dân tạm thời sẽ được gia hạn theo luật cho đến khi có quyết định. Ngoài ra, ứng viên được coi là có tư cách pháp nhân với tư cách là cư dân tạm thời trong thời gian xử lý.

Ứng viên PGWP có thể làm việc toàn thời gian trong khi chờ xử lý đơn

Nếu là sinh viên mới tốt nghiệp nộp đơn xin PGWP trước khi giấy phép học tập hết hạn, ứng viên sẽ có đủ điều kiện làm việc toàn thời gian mà không cần giấy phép lao động trong khi chờ quyết định về đơn đăng ký nếu đáp ứng tất cả những điều kiện sau:

 • Đang hoặc đã là người có giấy phép học tập hợp lệ tại thời điểm nộp đơn xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Đã hoàn thành chương trình học của mình

 • Đã đáp ứng các yêu cầu để làm việc ngoài khuôn viên trường mà không có giấy phép lao động, nghĩa là ứng viên là sinh viên toàn thời gian đã đăng ký tại DLI trong một chương trình đào tạo sau trung học, dạy nghề hoặc đào tạo chuyên nghiệp trong thời gian ít nhất 8 tháng dẫn đến một bằng cấp, văn bằng hoặc chứng chỉ.

 • Đã không vượt quá số giờ làm việc cho phép

Tuy nhiên, ứng viên sẽ phải ngừng làm việc ngay lập tức nếu được Bộ Di trú (IRCC) thông báo rằng giấy phép lao động bị từ chối.

Hiệu lực của giấy phép học tập

Một điều quan trọng cần lưu ý là giấy phép học tập sẽ hết hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình học. Hơn nữa, ứng viên phải nộp đơn xin PGWP trong vòng 180 ngày kể từ khi có bằng chứng rằng ứng viên đã đáp ứng các yêu cầu để hoàn thành chương trình học của mình.

Số ngày sẽ bắt đầu chạy khi số điểm cuối cùng được cấp hoặc ngày nhận được thông báo chính thức bằng văn bản về việc hoàn thành chương trình học, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Nếu giấy phép học tập không hợp lệ hoặc hết hạn trước khi nộp đơn xin PGWP, ứng viên không đủ điều kiện để làm việc mà không có giấy phép và phải:

 • Rời khỏi Canada và xin PGWP ở nước ngoài

 • Đăng ký để khôi phục trạng thái sinh viên bằng cách đăng ký PGWP và trả phí để khôi phục trạng thái

Một số cách thức và địa điểm nộp PGWP

Nếu giấy phép học tập không hợp lệ hoặc hết hạn trước khi nộp đơn xin PGWP, thì ứng viên có thể lựa chọn rời khỏi Canada và xin PGWP ở nước ngoài. Ngoài ra, đơn đăng ký của ứng viên vẫn được xét là được gửi từ bên ngoài Canada, nếu ứng viên duy trì tư cách là khách du lịch tại Canada cho đến khi nhận được giấy phép lao động thực tế.

Bỏ qua thông báo về thời hạn 120 ngày kể từ khi nhận được đơn

Sau khi gửi đơn đăng ký PGWP, ứng viên sẽ nhận được thư trả lời tự động từ IRCC. Bức thư sẽ cấp thời hạn hiệu lực 120 ngày để tiếp tục làm việc và ứng viên có thể bỏ qua không cần phản hồi lại

120 ngày dựa trên thời gian xử lý giấy phép lao động lý thuyết là 120 ngày đối với các đơn đăng ký ở Canada. Trước đây, IRCC đã đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ của mình hơn 90% thời gian và hầu hết sẽ nhận được quyết định về đơn đăng ký trước khi hết hạn 120 ngày. Nếu 120 ngày trôi qua và không có quyết định nào được đưa ra, ứng viên có thể yêu cầu bằng chứng ủy quyền để làm việc bằng cách sử dụng biểu mẫu của IRCC.

Ngày có hiệu lực của thư hoàn toàn không thay thế thẩm quyền cho phép công dân nước ngoài đáp ứng các yêu cầu tiếp tục làm việc cho đến khi có quyết định cuối cùng về đơn xin giấy phép lao động.

Vợ / chồng và bạn đời của người có PGWP có thể xin giấy phép lao động

Vợ / chồng và bạn đời của những người có PGWP có thể đủ điều kiện để xin giấy phép lao động theo diện miễn trừ C41. Để vợ/chồng hoặc bạn đời đủ điều kiện theo C41, người có PGWP phải:

 • Được phép làm việc tại Canada trong thời gian ít nhất 6 tháng sau khi nhận được đơn xin giấy phép lao động mở của vợ/chồng và bạn đời

 • Được tuyển dụng trong ngành nghề có tay nghề cao (NOC 0, A, B)

 • Đang cư trú hoặc có kế hoạch cư trú thực tế tại Canada trong khi làm việc

Để tìm hiểu thêm về các chính sách và chương trình định cư Canada, MattLaw sẽ là người bạn đồng hành của bạn. Công ty Mattlaw chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng định cư Canada tối ưu hóa thành công và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng.

Bài viết tham khảo tại:

https://www.cicnews.com/2023/05/10-key-facts-international-students-should-know-about-canadas-post-graduation-work-permit-0534766.html#gs.xmyn30 

  

Liên hệ:

+ Hotline: 097 677 9196
+ Email: info@mattlawvn.com
+ Website: https://mattlawvn.com
+ Địa chỉ: Tòa nhà The Prince Residence, P1-03.36 Lầu 3. Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam.

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

 • Gửi đi