Các chương trình đầu tư nhập quốc tịch phù hợp với doanh nhân và nhà đầu tư khu vực Caribbean với nhu cầu trở thành công dân toàn cầu, đi lại tự do ở nhiều quốc gia, đặc biệt châu Âu và là giải pháp cho những lo ngại về chính sách thuế toàn cầu (worldwide tax)

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi