Chương trình Định cư Mỹ chính thống, tiện lợi và đơn giản nhất với diện định cư EB-5 , EB3 - Visa định cư Mỹ diện lao động  , Thị thực L-1, Thị Thực E-2  Đây là các chương trình Định cư Mỹ chính thống, tiện lợi và đơn giản nhất dành cho những gia đình có khả năng tài chính, không yêu cầu trình độ chuyên môn.

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi