Đầu tư định cư diện EB-5 là chương trình cho phép nhà đầu tư nước ngoài lên thẳng quyền thường trú Mỹ. Quyền lợi tương đương như công dân Mỹ. Đây là chương trình định cư Mỹ chính thống, tiện lợi và đơn giản nhất dành cho những gia đình có khả năng tài chính, không yêu cầu trình độ chuyên môn.

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi