Entrepreneur Resident Visa 

Tổng quan: 

 • Bạn đã ở New Zealand với một thị thực doanh nhân làm việc (Entrepreneur Work Visa) hoặc một visa cho phép kinh doanh riêng tự làm chủ (self-employed), và bạn muốn sống ở New Zealand trên cơ sở lâu dài.
 • Nếu bạn đang được cấp thị thực này, bạn sẽ có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình tại New Zealand và ở lại đây mãi mãi.

Lợi ích: 

 • Đương đơn phụ được đi kèm (con cái dưới 24 tuổi)
 • Học tập, sinh sống, làm việc vô thời hạn tại New Zealand
 • Có thể nộp đơn xin Quốc tịch New Zealand sau 5 năm cư trú.

Điều kiện: 

 • Tự kinh doanh ít nhất 6 tháng.
 • Nếu bạn đang nộp đơn sau khi tự làm chủ ít hơn 2 năm, bạn sẽ cần phải có vốn đầu tư ít nhất là NZ $ 500.000 và đã tạo ra 3 việc làm mới ở New Zealand.
 • Thời hạn ở lại: Vô thời gian

Quy trình:

 1. Tiếp tục hoạt động kinh doanh của bạn tại New Zealand. Sống, làm việc, học tập tại New Zealand.
 2. Đính kèm vợ/chồng và con phụ thuộc (<= 24 tuổi) vào hồ sơ nộp đơn của bạn
 3. Sau khi có visa , có thể nộp đơn xin thường trú nhân

Entrepreneur Work Visa

Tổng quan: 

Bạn là một người kinh doanh có kinh nghiệm và bạn muốn làm việc trong doanh nghiệp của mình ở New Zealand. Nếu bạn đang được cấp thị thực này, bạn có thể mua hoặc thành lập một doanh nghiệp ở New Zealand, mà bạn có thể làm một trong hai mà không sống ở đây vĩnh viễn hoặc như là một bước đầu tiên hướng tới cư trú New Zealand.

Lợi ích: 

 • Được ra vào NZ không cần xin visa và không cần thường xuyên ở lại NZ để quản lý công việc kinh doanh
 • Thời hạn visa lên đến 3 năm (có thể nộp lần 2 thêm 3 năm)
 • Vợ/chồng và con dưới 19 tuổi được theo cùng
 • Sau ít nhất 6 tháng kinh doanh có thể chuyển sang Entrepreneur Resident Visa vô thời hạn, tiến tới xin Quốc tịch sau 5 năm. (có thể sang Úc sinh sống sau khi có Quốc tịch)

Điều kiện: 

 • Bạn phải tạo ra khoản vốn đầu tư ít nhất NZ$ 100,000
 • Đạt ít nhất 120 điểm theo thang điểm đánh giá Entrepreneur Work Visa.
 • Bạn phải cung cấp kế hoạch kinh doanh cho việc kinh doanh mà bạn có dự định mua hoặc kinh doanh tại New Zealand.
 • Thời gian ở lại NZ: 12 tháng trong giai đoạn đầu của thị thực, sau đó 24 tháng khi bạn cung cấp đầy đủ việc bạn đã hoàn thành việc kinh doanh.

Quy trình: 

 1. Đến New Zealand để mua hoặc hoạt động kinh doanh. Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh của bạn tại New Zealand tổng thời gian lên tới 3 năm]
 2. Đính kèm vợ/chồng, và con phụ thuộc (<= 19 tuổi) vào hồ sơ nộp đơn của bạn.
 3. Bạn có thể nộp đơn xin thường trú nhân theo Entrepreneur Residence Visa Category.
 4. Bạn có thể tiếp tục xin thị thực này để đạt đủ điều kiện ở lại. Và khi được cấp thị thực, bạn sẽ tiếp tục được phép ở lại 3 năm nữa.

LIÊN HỆ TƯ VẤN TRỰC TIẾP 

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

 • Gửi đi