Tổng quan:

Nhượng quyền thương mại tại Mỹ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vì có thể đáp ứng tốt 2 mục đích: phát triển kinh doanh và nhà đầu tư cùng gia đình có thể tự do đến Mỹ làm việc, sinh sống thông qua các loại visa doanh nhân như: L-1A, E-2. Sau đó, nhà đầu tư sẽ có nhiều cơ hội chuyển đổi tình trạng cư trú sang các chương trình định cư, sở hữu thẻ xanh Mỹ như EB-1C, EB-5 trong thời gian có mặt tại đây.

Lợi ích: 

 • Không có hạn nghạch mỗi năm cho chương trình E2 và L1
 • Đương đơn phụ sẽ đi chung và con cái dưới 21 tuổi
 • Du lịch Mỹ không cần xin Visa
 • Cho phép sinh sống và làm việc tại Mỹ hợp pháp

Điều kiện: 

 • Mô hình kinh doanh đã được kiểm chứng thành công về tài chính , kế hoạch tăng trưởng và kinh doanh tốt , đội ngũ điều hành quản lý
 • Hệ thống, thương hiệu , mô hình kinh doanh , quy trình , công cụ quản lý sẵn có
 • Phải đến Mỹ và điều hành doanh nghiệp

Quy trình: 

 • Xác định cửa hàng , mô hình kinh doanh phù hợp để tiến hành thu mua nhượng quyền
 • Nộp hồ sơ theo diện E-2 và L-1
 • Qua Mỹ quản lý cửa hàng

LIÊN HỆ TƯ VẤN TRỰC TIẾP 

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

 • Gửi đi