BAN LÃNH ĐẠO


Bà Jennifer Phan Như Quỳnh, Nhà sáng lập, Tổng Giám Đốc, và đồng thời là Luật sư, đã tốt nghiệp Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2006 và có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư và định cư tại Việt Nam. Trước khi thành lập công ty MattLaw, Bà Jennifer Quỳnh Phan từng làm Trưởng Bộ phận Pháp lý Nước ngoài của Tập đoàn Tài chính Sacombank, Luật sư Cấp cao của Tập đoàn Tài chính Home Credit và Tổng Giám Đốc của Công ty USIS Group.

THÀNH VIÊN MATTLAW


MattLaw luôn chú trọng đội ngũ nhân sự, và coi chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi, then chốt và là tài sản quý giá của Công ty. Do đó, công tác tuyển dụng cán bộ, thu hút người tài luôn được đặt lên hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm chuyên môn với tinh thần nhiệt huyết cao, góp phần đưa MattLaw thực hiện sứ mệnh là hỗ trợ doanh nhân Việt Nam đạt được sự thành công và thịnh vượng trên thị trường quốc tế. MattLaw tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa năng lực, cống hiến, phát triển, tôn vinh người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cán bộ, nhân viên. Cơ chế tuyển dụng luôn đảm bảo cơ hội bình đẳng, khách quan, minh bạch cho tất cả các ứng viên.

JENNIFER Quynh Phan

Nhà sáng lập, Tổng Giám Đốc, Luật sư

KINH NGHIỆM: 

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư và định cư tại Việt Nam.
   

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

  • Tốt nghiệp Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2006.

Nhà sáng lập, Tổng Giám Đốc, và đồng thời là Luật sư, đã tốt nghiệp Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2006 và có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư và định cư tại Việt Nam.

Trước khi thành lập công ty MattLaw, Bà Jennifer Quỳnh Phan từng làm Trưởng Bộ phận Pháp lý Nước ngoài của Tập đoàn Tài chính Sacombank, Luật sư Cấp cao của Tập đoàn Tài chính Home Credit và Tổng Giám Đốc của Công ty USIS Group.

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi