Những quy định nghiêm ngặt mới của chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 sẽ có hiệu lực từ ngày 21/11/2019

Sau một thời gian dài chờ đợi, USCIS đã ban hành quy định có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5, bao gồm việc tăng 80% mức đầu tư tối thiểu và những hạn chế sẽ giới hạn những dự án EB-5 ở khu vực thành thị. Các quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 21/11/2019.

Tóm tắt

  • Mức đầu tư EB-5 tối thiểu sẽ tăng lên 1.8 triệu USD và mức đầu tư tối thiểu vào các dự án ở khu vực việc làm mục tiêu (TEA) sẽ tăng lên 900.000 USD.
  • Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) sẽ có toàn quyền xác định vùng TEA dựa vào một phương pháp mới có thể hạn chế các dự án ở vùng thành thị phát triển.
  • Đương đơn EB-5 sẽ giữ vị trí ban đầu của họ trong danh sách chờ thẻ xanh nếu phát sinh những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của họ – chẳng hạn một sự thay đổi trong kế hoạch kinh doanh của dự án – yêu cầu họ phải nộp lại một đơn I-526 mới
  • Các quy định hiện hành sẽ tiếp tục có hiệu lực đối với các đơn I-526 được nộp trước ngày 21/11/2019. Tuy nhiên, các dự án thuộc các Trung tâm vùng được chấp thuận trong thời điểm hiện tại nhưng không đáp ứng các yêu cầu mới kể từ ngày 21/11/2019 sẽ không còn đủ điều kiện cho chương trình đầu tư EB-5.

Thông tin chi tiết

Sau một thời gian dài chờ đợi, USCIS đã ban hành quy định có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với chương trình đầu tư định cư EB-5, bao gồm việc tăng 80% mức đầu tư tối thiểu và những hạn chế sẽ giới hạn những dự án EB-5 ở khu vực thành thị. Các quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 21/11/2019.

Những thay đổi chủ chốt của chương trình EB-5 bao gồm những điểm như sau:

Mức đầu tư cao hơn

Như mong đợi, mức đầu tư tối thiểu của chương trình EB-5 cơ bản sẽ tăng từ 1 triệu USD lên 1.8 triệu USD.

Mức đầu tư tối thiểu cho khu vực việc làm mục tiêu (TEA) sẽ tăng từ 500,000 USD lên 900,000 USD. Ban đầu, USCIS đã đề nghị mức tăng tiền đầu tư vào vùng TEA là 1.35 triệu USD nhưng kết quả bầu chọn không tăng mức đầu tư lên mức độ này.

Mức đầu tư sẽ tự động tăng mỗi 5 năm, dựa vào Chỉ số giá tiêu dùng cho người tiêu dùng ở khu vực thành thị (CPI-U).

Các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn cho việc xác định khu vực TEA

Quy định mới sẽ loại để sự can thiệp của tiểu bang vào việc xác định TEA và sẽ giới hạn TEA ở các khu vực được phân định một cách nghiêm ngặt.

Theo quy định hiện hành, TEA là một khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp bằng 150% tỷ lệ thất nghiệp trung bình của cả nước. Các tiểu bang được trao quyền rộng rãi để chỉ định các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao và các nguyên tắc của chương trình cho phép quan chức được thiết lập các biên giới của TEA phản ảnh tốt nhất tình trạng nhân khẩu ở địa phương. Chính vù thế, những TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao có thể mở rộng qua nhiều vùng điều tra dân số và bao gồm những khu vực có khoảng cách địa lý cách xa khu vực dự án đầu tư nhưng lại phù hợp với mô hình đi lại trong khu vực và nhu cầu kinh tế, trong đó chính phủ tiểu bang có chuyên môn cao nhất.

Quy định mới sẽ cho USCIS thẩm quyền để xác định TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao và loại bỏ sự can thiệp của tiểu bang. Luật mới cũng sẽ hạn chế vùng TEA ở khu vực trực tiếp xung quanh dự án EB-5, ví dụ như vùng điều tra dân số hoặc vùng tiếp giáp hoặc khu vực lân cận. USCIS cũng sẽ không cho phép việc bao gồm các vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao ở những nơi hẻo lánh cách xa khu vực mà người lao động Hoa Kỳ có thể làm các công việc ở vùng TEA. Phương pháp mới này có nghĩa là sẽ khó khăn hơn cho các dự án phát triển ở đô thị – được các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm nhiều nhất – đủ điều kiện cho mức đầu tư EB-5 thấp hơn.

Tác động đến những Trung tâm vùng đã được chấp thuận

Tiêu chí điều kiện mới nghĩa là nhiều Trung tâm vùng đã được chấp thuận có thể sẽ không còn đủ điều kiện cho chương trình đầu tư EB-5 sau ngày 20/11/2019.

USCIS đã quyết định sẽ không cho phép các Trung tâm vùng được phê duyệt tìm kiếm việc đầu tư dưới quy định hiện hành sau ngày 20/11/2019. Nếu một Trung tâm vùng không đáp ứng được các yêu cầu dưới quy định EB-5 mới, hồ sơ I-924 được chấp thuận (và bất kỳ chỉnh sửa) sẽ hết hạn vào ngày 21/11, tương tự với các đơn I-526 đã được phê duyệt – cho dù dự án vẫn chưa lấp đầy vị trí của tất cả nhà đầu tư được phê duyệt. Đây có thể là một thử thách pháp lý đối với điều khoản này của quy định mới.

Giữ ngày ưu tiên cho nhà đầu tư nước ngoài

Đương đơn EB-5 có thể giữ ngày ưu tiên của họ – ngày ấn định vị trí của họ trong hàng chờ đợi thẻ xanh – nếu xảy ra những tình huống nằm ngoài kiểm soát của họ và yêu cầu họ phải nộp một hồ sơ EB-5 mới. Việc giữ lại ngày ưu tiên sẽ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có hồ sơ EB-5 ban đầu bị ảnh hưởng bất lợi do việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm vùng hoặc có một sự thay đổi trong kế hoạch kinh doanh để nộp một hồ sơ dưới luật mới và giữ lại ngày ưu tiên trước kia – và điều này đặc biệt liên quan đến các nhà đầu tư từ các quốc gia bị tồn đọng visa định cư trong nhiều năm.

Nhà đầu tư nước ngoài nên làm gì?

Vẫn còn có thời gian cho các nhà đầu tư nước ngoài được hưởng lợi từ những quy định EB-5 hiện hành trước khi luật mới đi vào hiệu lực. Những nhà đầu tư tiềm năng phải thực hiện việc đầu tư đủ điều kiện và nộp đơn I-526 trước ngày 21/11/2019, ngày có hiệu lực của quy định mới.

(NGUỒN:  HÃNG LUẬT FRAGOMAN – 23/07/2019. Bản dịch: mattlaw)

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi