Nền kinh tế Canada phục hồi với 94.000 việc làm trong tháng 7

Thống kê Canada cho thấy sự tham gia của người nhập cư vào thị trường lao động đang tiến gần đến mức năm 2019.

Nền kinh tế của Canada đã tiến gần hơn một chút đến mức trước đại dịch vào tháng trước.

Cơ quan Thống kê Điều tra Lực lượng Lao động của Canada cho tháng 7 đã xem xét các điều kiện thị trường lao động của Canada trong tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 7. Trong tuần này, các hạn chế về sức khỏe cộng đồng trên khắp Canada đã giảm đáng kể do số ca bệnh thấp và tỷ lệ tiêm chủng cao.

Canada đã thêm 94.000 việc làm vào tháng Bảy, đưa việc làm 1,3% dưới mức tháng Hai năm 2020. Thu nhập tập trung vào công việc toàn thời gian, đặc biệt là ở khu vực tư nhân trong các ngành dịch vụ. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 7,5%, phù hợp với tỷ lệ vào tháng Ba.

Việc làm tăng ở các tỉnh Ontario , Manitoba , Nova Scotia và Prince Edward Island .

Tỷ lệ việc làm cho những người nhập cư gần đây tiếp tục tăng

Thống kê Canada đề cập đến những người nhập cư đã đến đất liền trong vòng năm năm qua là những người nhập cư “rất gần đây”. Các con số trong nhóm này đã bị ảnh hưởng kể từ khi biên giới đóng cửa vào tháng 3 năm 2020.

Tỷ lệ việc làm của những người nhập cư gần đây đang có xu hướng tăng lên trong suốt đại dịch, bởi vì số lượng của họ đang giảm nhanh hơn tỷ lệ có việc làm của họ. Nói cách khác, họ không nhất thiết phải được tuyển dụng thường xuyên hơn so với thời trước đại dịch.

Vào tháng Bảy, tỷ lệ việc làm cho những người nhập cư gần đây lên đến 69,1%, tăng một điểm phần trăm so với tháng Sáu .

Trong số những người nhập cư đã ở Canada hơn 5 năm, việc làm là 58,1% trong tháng Bảy, giảm một phần trăm điểm phần trăm so với tháng Sáu.

Số lượng người nhập cư gần đây tham gia lực lượng lao động đã tăng vọt từ hơn 612.000 người vào năm 2016 lên 751.000 người vào năm 2019. Tăng trưởng bị đình trệ vào năm 2020 do hạn chế đi lại và các biện pháp liên quan đến coronavirus khác.

Tuy nhiên, năm nay, số lượng người nhập cư gần đây tham gia vào lực lượng lao động đã trở lại mức năm 2019, chiếm gần 4% tổng lực lượng lao động từ tháng 1 đến tháng 7.


Nhập cư ở Canada thường được thảo luận như một chiến lược để giải quyết những thách thức về nhân khẩu học của Canada. Canada có dân số già và tỷ lệ sinh thấp. Những yếu tố này kết hợp với nhau có nghĩa là lực lượng lao động đang bị thu hẹp và không có đủ tăng trưởng tự nhiên để bù đắp những tổn thất. Nếu không có nhập cư và các chiến lược khác để hỗ trợ khoảng trống thị trường lao động, nền kinh tế Canada sẽ không thể duy trì tính cạnh tranh quốc tế về lâu dài.

Các hạn chế đi lại đã bắt đầu giảm bớt vào cuối tháng 6, khi biên giới mở cửa trở lại cho các thường trú nhân được chấp thuận . Tháng đó, Canada chào đón 35.700 thường trú nhân mới , nhiều hơn bất kỳ tháng nào trong thời kỳ đại dịch. Số lượng người nhập cư mới được nhận vào tháng Bảy vẫn chưa được công bố.

Khi các hạn chế đi lại tiếp tục giảm bớt, Cơ quan Thống kê Canada cho biết Cuộc Điều tra Lực lượng Lao động của họ sẽ theo dõi liệu số lượng người nhập cư mới tham gia vào thị trường lao động của Canada có tiếp tục tăng lên hay không.

Trích nguồn : https://www.cicnews.com/2021/08/canadas-economy-recovers-94000-jobs-in-july-0818827.html#gs.81kpb1

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi