Hỏi đáp về thuế tại Bồ Đào Nha

Bạn đang có ý định cư trú Bồ Đào Nha nhưng vẫn còn băn khoăn về thuế và các thủ tục liên quan đến công dân. Hãy để MattLaw giúp đỡ bạn?

Khi đã được công nhận quyền cư trú Bồ Đào Nha vì mục đích thuế, thuế ở nước sở tại sẽ bị hủy bỏ?

Việc hủy các loại thuế ở nước sở tại phụ thuộc vào pháp luật của mỗi quốc gia. Người nộp thuế phải liên hệ với cơ quan thuế của quốc gia bản xứ để được hướng dẫn thủ tục cần thiết khi thay đổi nơi cư trú sang lãnh thổ Bồ Đào Nha.

Để có được Thường trú nhân không thường xuyên, làm thế nào để chứng thực đương đơn đã lưu trí trong lãnh thổ Bồ Đào Nha hơn 183 ngày?

Các công dân nước thứ ba có thể chứng minh thời gian cư trú Bồ Đào Nha bằng bất kỳ phương tiện nào có thể chấp nhận được, như là một văn bản mua bán bất động sản dành cho mục đích thường trú và sở hữu bất động sản vĩnh viễn, hợp đồng thuê chỗ ở thường trú hoặc hợp đồng lao động với các doanh nghiệp tại Bồ Đào Nha.

Để có được tình trạng thường trú không thường xuyên, có bắt buộc phải đưa ra bằng chứng về việc mua bất động sản không?

Bất cứ ai có nhà, vào ngày 31 tháng 12 của năm đó, và có thể chứng minh rằng đây sẽ là nơi cư trú thường xuyên, mặc dù là nhà thuê, vẫn sẽ được coi là cư trú Bồ Đào Nha.

Ý định cư trú tại lãnh thổ Bồ Đào Nha có thể được kết luận từ nội dung của hợp đồng cho thuê (dựa trên thời hạn thuê). Nếu người nộp đơn có được một bất động sản trong lãnh thổ Bồ Đào Nha, ý định cư trú tại Bồ Đào Nha có thể được kết luận từ nội dung của văn bản mua bán (cụ thể là nếu trong đó xác định rằng căn nhà này là dành cho chủ sở hữu thường trú).

Chế độ thuế cho tạm trú nhân có áp dụng cho công dân có quốc tịch Bồ Đào Nha (hoặc hai quốc tịch) không?

Bất kỳ ai đáp ứng các điều kiện quy định trong Luật thuế thu nhập cá nhân đều có thể được hưởng lợi từ Chế độ Thuế cư trú không thường xuyên, bất kể quốc tịch của mình.

Tòa nhà là gì?

Để phục vụ mục đích cung cấp mã số thuế cho bất động sản tại từng địa phương, tòa nhà được định nghĩa là toàn bộ phần đất đai, bao gồm bề mặt nước, khu vườn, tòa nhà và công trình được xây dựng trên mảnh đất đó, là một phần của bất động sản thuộc về một người hoặc một nhóm người và có giá trị tài chính.

Bề mặt nước, khu vườn, tòa nhà và công trình xây dựng tạo thành một phần tài sản của một cá nhân hoặc một tổ chức pháp lý cũng được coi là các tòa nhà, với điều kiện chúng có tính kinh tế tự trị từ mảnh đất đấy.

Những người đóng thuế có cần phải khai báo khi mua bất động sản?

Bất kỳ người nộp thuế nào khi mua tài sản hoặc xem xét mua môt phần tài sản có nghĩa vụ trong vòng 60 ngày phải khai báo để hồ sơ có thể được cập nhật phù hợp.

Làm thế nào có thể được chứng minh rằng một bất động sản là nơi ở vĩnh viễn của bạn?

Để được chấp nhận miễn thuế, một bất động sản được coi là nơi trú ngụ thường trực của người nộp thuế hoặc gia đình của họ nếu họ đăng ký thuế cư trú tại đó (khoản 9 Điều 46 của EBF [thuế ưu đãi thuế]).

Đối với cá nhân, nơi cư trú của người nộp thuế là nơi cư trú thông thường, trừ trường hợp có quy định khác. Người nộp thuế phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế về nơi ở của họ việc thay đổi địa chỉ cư trú sẽ không có hiệu lực cho đến khi có thông báo chính thức.

Có bất kỳ miễn trừ nào đối với các tòa nhà được xây dựng, mở rộng, cải tiến hoặc thu mua để người dân di cư xem xét?

Có. Các tòa nhà được xây dựng, mở rộng, cải tiến hoặc được mua thêm bởi người nhập cư, được quy định tại Điều 3 của Nghị định số 323/95, ngày 29 Tháng Mười Một, sẽ được miễn thuế IMI (Thuế bất động sản địa phương), với điều kiện phải đáp ứng được các điều kiện quy định đối với tài sản như nơi ở, trừ khi đã qua thời hạn phân bổ các tài sản cho mục đích này (nơi ở vĩnh viễn của người di cư và các thành viên gia đình của mình)- khoản 13 Điều 46 của Luật thuế ưu đãi.

Các bất động sản được dùng trong du lịch có được miễn thuế hay không?

Có. Các tòa nhà được sử dụng cho kinh doanh du lịch được miễn thuế tài sản của địa phương trong thời gian bảy năm kể từ ngày được giao cho đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch.

Các công trình xây dựng trước đây được sử dụng cho kinh doanh du lịch được hưởng miễn thuế trong thời gian bảy năm kể từ ngày được giao cho đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, với điều kiện là phải mở cửa hoặc mở cửa trở lại để phục vụ cho công chúng, hoặc để hoàn thành công việc đúng thời hạn quy định.

Các tòa nhà đô thị được sử dụng làm nhà khách cũng được hưởng lợi từ việc miễn thuế IMI (Thuế bất động sản địa phương) trong thời gian bảy năm, kể từ khi chấm dứt các công việc liên quan.

Theo residentglobal

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi