Hoa Kỳ: Quy định hiện đại hóa chương trình định cư diện đầu tư EB-5

Văn phòng Quản lý và Ngân quỹ đã làm rõ quy định cuối cùng được mong đợi sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể cho chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 – bước cuối cùng trong quy trình pháp lý trước khi luật được công bố và áp dụng.

Tóm tắt

  • Văn phòng Quản lý và Ngân quỹ đã làm rõ quy định cuối cùng được mong đợi sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể cho chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 – bước cuối cùng trong quy trình pháp lý trước khi luật được công bố và áp dụng. 
  • Bộ An ninh và Nội địa Hoa Kỳ đang cố gắng tăng mức tiền đầu tư EB-5 và giới hạn những loại dự án phát triển đủ điều kiện cho chương trình. Như đã đề nghị ban đầu, luật mới sẽ tăng mức đầu tư EB-5 lên 1.8 triệu đô la Mỹ và mức đầu tư tối thiểu vào vùng việc làm mục tiêu (TEA) là 1.35 triệu đô la Mỹ. Mức đầu tư tối thiểu hiện tại là 1 triệu đô la Mỹ và 500 ngàn đô la Mỹ.
  • Những điều khoản luật sẽ được giữ bí mật cho đến khi được công bố, dự kiến là sẽ đến trong thời gian sắp tới. Khi những quy định này được áp dụng – chưa tới 30 ngày kể từ ngày công bố – chương trình EB-5 vẫn sẽ duy trì việc áp dụng luật hiện tại, kể cả mức tiền đầu tư.

Thông tin chi tiết

Bộ An ninh và Nội địa Hoa Kỳ đã nhận được chấp thuận liên bang về những quy định mà có thể tăng mức đầu tư EB-5 tối thiểu và cho chính quyền liên bang độc quyền chỉ định vùng việc làm mục tiêu (TEA), vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao đủ điều kiện để tham dự chương trình EB-5 với mức đầu tư thấp hơn.

Văn phòng Quản lý và Ngân quỹ (OMB) đã làm rõ các quy định – bước cuối cùng trong quy định pháp lý liên bang. Thời hạn của các quy định và ngày áp dụng sẽ giữ bí mật cho đến khi công bố tại Cục Đăng ký Liên bang, dự kiến để diễn ra trong những ngày sắp tới.

Mặc dù chi tiết của các điều khoản luật sẽ không được ban hành cho đến khi công bố, dự thảo luật của DHS được ban hành vào tháng 01 năm 2017, đem đến những thay đổi đáng kể cho chương trình EB-5, bao gồm:

  • Mức đầu tư cao hơn. Bộ An ninh và Nội địa Hoa Kỳ đã đề xuất tăng mức đầu tư tối thiểu cho vùng TEA là 1.35 triệu đô la Mỹ, từ mức USD 500,000 – tăng 170%. Mức đầu tư vào vùng không phải là việc làm mục tiêu sẽ tăng 80% thành 1.8 triệu đô la Mỹ, thay vì mức đầu tư 1 triệu đô la Mỹ. Mức đầu tư sẽ được tăng tự động mỗi 5 năm, đựa vào chỉ số giá tiêu dùng.
  • Giao toàn quyền cho liên bang để chỉ định vùng TEA. Dự thảo luật cố gắng để USCIS là cơ quan duy nhất có thẩm quyền xác định vùng TEA, dựa vào một phương pháp mới mà có thể hạn chế việc đầu tư định cư Mỹ trở nên nghiêm ngặt hơn. Nếu được áp dụng, điều này có thể sẽ giới hạn các loại dự án phát triển ở khu vực thành thị có sức hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây. Hiện tại, các tiểu bang Hoa Kỳ có thẩm quyền rộng rãi để xác định vùng TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao, dựa theo kiến thức vượt trội của họ về nhân khẩu học và nhu cầu việc làm.
  • Giữ lại ngày ưu tiên cho các nhà đầu tư nước ngoài. Theo đề xuất, USCIS cho phép các nhà đầu tư tham gia chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 được giữ lại ngày ưu tiên – ngày ấn định vị trí của nhà đầu tư trong hàng cấp visa định cư – nếu trong trường hợp họ phải nộp lại đơn EB-5. Dự luật này sẽ hỗ trợ những nhà đầu tư nước ngoài có đơn EB-5 ban đầu bị ảnh hưởng bất lợi do Trung tâm vùng bị chấm dứt hoặc có sự thay đổi trong kế hoạch kinh doanh. Nếu được hoàn tất, việc giữ lại ngày ưu tiên sẽ là một lợi thế đáng kể cho các nhà đầu tư EB-5 từ các quốc gia bị tồn đọng visa định cư trong nhiều năm.
  • Khả năng của người phụ thuộc được nộp đơn I-829 một cách riêng biệt với đương đơn chính. Dự luật cho phép người hôn phối và con cái của một nhà đầu tư EB-5 được phép nộp đơn I-829 của riêng họ để xóa bỏ điều kiện của tình trạng thường thú nhân nếu họ không được đi kèm trong hồ sơ của đương đơn chính.

Bộ An ninh và Nội địa Hoa Kỳ đã nhận được gần 850 bình luận về dự luật này. Nhiều ý kiến kêu gọi cơ quan này kiềm chế thực hiện các thay đổi mà chính Quốc hội đã từ chối thông và điều đó có thể làm giảm sự quan tâm đến chương trình EB-5.

Cơ quan này nên tiến hành các quy định như đề xuất ban đầu hoặc kết hợp với các thay đổi để đáp ứng lại những ý kiến từ công chúng.

Điều gì tiếp theo cho những điều khoản luật cuối cùng và các nhà đầu tư nước ngoài nên làm gì

Những thay đổi của chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 sẽ không có hiệu lực cho đến khi những quy định cuối cùng được thông qua và áp dụng. Việc ban hành luật có thể sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới. Việc áp dụng dự kiến sẽ diễn ra không dưới 30 ngày kể từ ngày ban hành; Bộ An ninh và Nội địa Hoa Kỳ có thể không áp dụng những quy tắc này ngay khi được ban hành nếu cơ quan này cho thấy họ có lý do chính đáng để làm như vậy.

Để hưởng lợi từ các quy định EB-5 hiện hành, các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng phải góp vốn đủ điều kiện và nộp đơn đầu tư của họ ngay lập tức. Những thay đổi được đoán trước đối với việc xác định vùng TEA có nghĩa là một số loại dự nhất định có thể không đủ điều kiện để tham gia chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB-5, mặc dù chưa thể biết được khi nào USCIS sẽ tiếp quản quy đình xác định vùng TEA từ tiểu bang và khi nào có thể áp dụng một chính sách liên quan đến tính pháp lý của các dự án hiện tại.

(NGUỒN:  HÃNG LUẬT FRAGOMAN – 28/06/2019. Bản dịch: Mattlaw)

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi