Visa khởi nghiệp Canada (Start-up visa)

Visa khởi nghiệp Canada (Start-up visa) là loại visa đầu tiên trên thế giới, kết nối các doanh nhân nhập cư với các doanh nghiệp tư nhân có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng khi làm việc với người khởi nghiệp.

Chương trình này được đưa ra thí điểm vào năm 2013 và sau thành công của giai đoạn thí điểm 5 năm, đã trở thành chương trình định cư chính thức vào năm 2018. Canada cần thêm doanh nhân. Không giống các nước khác, Canada bỏ qua bước cấp Thường trú nhân“tạm trú” hay “có điều kiện”. Những đương đơn được chấp thuận trong chương trình này sẽ được cư trú tại Canada với tư cách thường trú nhân vĩnh viễn mà không có bất kỳ điều kiện gì dù việc kinh doanh của họ có thành công hay không.

Chi phí: $ 250,000 cho một đương đơn

Quyền lợi:

 • Được cấp thường trú nhân vĩnh viễn
 • Cho phép đương đơn cùng toàn bộ thành viên gia đình được định cư Canada
 • Được quyền xin cấp quốc tịch Canada
 • Một định hướng đã được chứng minh là sẽ cung cấp giá trị cho khách hàng và cho quốc gia
 • Nhanh hơn và chi phí rẻ hơn so với các chương trình định cư khác của Canada
 • Cho phép nhà đầu tư được đến Canada bằng giấy phép lao động trong vòng 4 tháng

Quá trình thực hiện

Các bước ban đầu (Từ 1-4 tuần)

 1. Ký Hợp đồng dịch vụ với CCS và Văn phòng Luật Canada
 2. Cung cấp bản sao y hộ chiếu và sơ yếu lý lịch để CCS có thể sắp xếp nhà đầu tư vào các ý tưởng kinh doanh phù hợp
 3. Khách hàng thanh toán lần 1 và lựa chọn ngày hỗ trợ khởi nghiệp để tham dự tại Canada
 4. Khách hàng bắt đầu thu thập các hồ sơ được yêu cầu. Chú ý, nhà đầu tư yêu cầu phải có IELTS tối thiểu 5.0

Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và Thư hỗ trợ (3-4 tháng)

 1. Khách hàng tham dự khóa học 02 tuần của tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại Canada
 2. Khách hàng thanh toán đợt 2 chi phí hỗ trợ khởi nghiệp. Lưu ý, phí này sẽ được giữ trong tài khoản bảo chứng cho đến khi khách hàng nhận được PR
 3. Sau khi tham dự vào tổ chức khởi nghiệp trong vòng 03 tháng, khách hàng sẽ nhận được Thư hỗ trợ cho phép nộp đơn xin PR

Thường trú nhân và nhập cảnh Canada (10-12 tháng)

 1. Đơn xin thường trú nhân của khách hàng sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng Thư hỗ trợ của Liên bang
 2. Khách hàng sẽ trải qua quá trình xin PR thông thường tại Bộ Di trú Canada với sự hỗ trợ của luật sư Canada
 3. Một khi thẻ cư trú được cấp, khách hàng có thể nhập cảnh Cananda và phần phí hỗ trợ sẽ được giải ngân khỏi tài khoản bảo chứng

Mức phí của chương trình

Chương trình đang được chào bán với gói phí tổng cộng USD 250,000, bao gồm tất cả các loại phí

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về cuộc sống tại Canada và các chính sách đầu tư định cư liên quan, vui lòng liên hê MattLaw tại:

CÔNG TY TNHH MATTLAW

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

 • Gửi đi