Việt Nam tham gia Chương trình Thị thực Nông nghiệp Úc

Ngày 28/03/2022, Úc đã ký với Việt Nam Bản ghi nhớ song phương đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình Thị thực Nông nghiệp Úc.

Chương trình Thị thực Nông nghiệp Úc đã được giới thiệu để giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Nó thực hiện cam kết của Chính phủ Úc trong việc cấp thị thực trên phạm vi rộng để hỗ trợ sự phát triển của các ngành nông nghiệp và công nghiệp chính của Úc khi họ phấn đấu đạt giá trị 100 tỷ đô la vào năm 2030.

Chương trình Thị thực Nông nghiệp Úc nhằm đóng góp lâu dài và bền vững cho nguồn cung lao động của Úc, hỗ trợ các ngành nông nghiệp và công nghiệp chính của Úc. Nó bổ sung cho chương trình Dịch chuyển Lao động của Úc Thái Bình Dương (PALM), vẫn là cơ sở chính để đáp ứng tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động nông nghiệp trong các ngành công nghiệp chính và là giải pháp quan trọng cho vụ thu hoạch hiện nay.

Hình ảnh công nhân hái chuối.

Nguồn ảnh: Department of Agriculture, Water and the Environment - Australia

Theo chương trình Thị thực Nông nghiệp Úc, nhân viên sẽ được tuyển dụng để làm việc trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi bò sữa, len, ngũ cốc, thủy sản và lâm nghiệp, bao gồm các dịch vụ hỗ trợ và chế biến sơ cấp.

Hình ảnh máy kéo trồng trọt.

Nguồn ảnh: Department of Agriculture, Water and the Environment - Australia

Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á tham gia chương trình Thị thực Nông nghiệp Úc. Việc Việt Nam sớm tham gia Chương trình Thị thực Nông nghiệp Úc thể hiện cam kết của Chính phủ Úc trong việc gắn kết sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Úc-Việt Nam.

Khi các chi tiết khác về chương trình được hoàn thiện, bao gồm chi tiết về cách tham gia với tư cách là nhà tuyển dụng hoặc nhân viên, thông tin bổ sung sẽ được cập nhật tại trang web của DFAT.

Biên soạn: MattLaw 


Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi