USCIS xử lý tồn đọng, hỗ trợ người có giấy phép lao động

Ngày 29/03/2022, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã công bố một chuỗi nỗ lực nhằm tăng hiệu quả và giảm gánh nặng cho hệ thống nhập cư hợp pháp nói chung. USCIS sẽ đặt ra các mục tiêu giảm tồn đọng hồ sơ, mở rộng quy trình xử lý ưu tiên bằng các đơn từ bổ sung và cải thiện khả năng xem xét kịp thời các đơn xin giấy phép lao động.

 

Do đại dịch COVID-19 và những hạn chế về nguồn lực, USCIS đã tăng một lượng đáng kể các hồ sơ tồn đọng và thời gian xử lý bị kéo dài. USCIS cũng đang có động thái nhằm giảm bớt lượng hồ sơ và thời gian xử lý này, đồng thời vẫn đảm bảo tính công bằng và hiệu quả cho các đương đơn.

Giảm công việc xử lý tồn đọng

Để giảm lượng hồ sơ đang chờ xử lý, trong tháng này USCIS sẽ thiết lập các mục tiêu quy trình nội bộ mới. Một khi quy trình được cải thiện, thời gian xử lý theo đó cũng sẽ nhanh hơn và đương đơn sẽ nhanh chóng nhận được kết quả hồ sơ của mình. USCIS đồng thời sẽ cải tiến công nghệ và tăng thêm nhân sự để đạt được những mục tiêu mới này vào cuối năm tài chính 2023.

Thời gian xử lý hồ sơ trung bình – tính từ thời điểm cơ quan di trú nhận được đơn đăng ký cho đến khi đưa ra quyết định về hồ sơ – được đăng công khai trên trang web của Sở di trú cho từng mẫu đơn cụ thể. Các bộ phận của Sở di trú sẽ sử dụng thời gian chu trình nội bộ để đánh giá tiến độ xử lý, đo lường mức độ thời gian cho các trường hợp đang chờ xử lý và chờ quyết định. Do vậy, có thể dựa trên thời gian quy trình nội bộ để so sánh với thời gian xử lý trung bình.

mục tiêu thời gian chu kỳ mới

Mở rộng dịch vụ xử lý ưu tiên

Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã công bố quy tắc cuối cùng điều chỉnh các quy định xử lý ưu tiên liên quan đến phí xử lý và khung thời gian xét duyệt.

Xử lý ưu tiên là một dịch vụ xử lý nhanh, hiện chỉ áp dụng cho các đương đơn I-129, Đơn thỉnh cầu cho Người lao động không định cư và cho một số thuộc phân loại đơn I-140, Đơn thỉnh cầu cho Người lao động nước ngoài. Bằng việc mở rộng, dịch vụ xử lý nhanh sẽ áp dụng cho đơn I-539, Đơn xin Gia hạn / Thay đổi Tình trạng Không định cư; đơn I-765, Đơn xin phép làm việc; và các phân loại bổ sung của đơn I-140.

USCIS dự định sẽ bắt đầu triển khai theo từng giai đoạn việc xử lý ưu tiên cho từng Mẫu đơn I-539, I-765 và I-140 trong năm tài chính 2022; đồng thời đảm bảo rằng việc mở rộng quy trình xử lý nhanh không gây ảnh hưởng, làm tăng thời gian xử lý các đơn xin nhập cư thông thường.

USCIS sẽ bắt đầu với những đương đơn I-140, phân loại EB-1 hoặc EB-2.

Cải thiện khả năng xem xét đơn xin giấy phép lao động

Trong những tháng gần đây, USCIS đã bắt đầu hợp lý hóa nhiều quy trình EAD, bao gồm việc kéo dài thời gian hiệu lực cho một số EAD nhất định và cung cấp các gia hạn cấp phép làm việc nhanh chóng cho nhân viên chăm sóc sức khỏe và chăm sóc trẻ em. Quy tắc cuối cùng tạm thời nhằm mục đích xây dựng tiến độ và để đảm bảo một số cá nhân nhất định sẽ không bị mất tình trạng lao động hợp pháp trong khi đơn đăng ký của họ đang chờ xử lý.

Nguồn: USCIS

Biên soạn MATTLAW

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi