Úc ra mắt visa kinh doanh mới không yêu cầu đầu tư, cần tiếng anh 5.0

Visa mới này không yêu cầu bất kỳ khoản chi tiêu tài chính lớn nào và yêu cầu về tiếng Anh chỉ ở mức 5.0 cho 4 kỹ năng IELTS.Tuy nhiên, ứng viên cần phải có một ý tưởng kinh doanh đổi mới để đảm bảo được visa.

Một loại visa đặc biệt nhằm thúc đẩy nền kinh tế của Nam Úc đang được cung cấp bắt đầu từ ngày 21/11/2018 trong khoảng thời gian 3 năm.

Visa kinh doanh không cần đầu tư

Loại visa này, lần đầu tiên được công bố vào tháng 3 năm nay trong khoảng thời gian trước cuộc bầu cử bang Nam Úc, sẽ không yêu cầu bất kỳ khoản vốn nào như hầu hết các loại visa đổi mới kinh doanh.

Chính phủ Liên bang xác nhận visa Subclass 408 (hoạt động tạm thời) sẽ cho phép chủ sở hữu được ở lại Úc trong 3 năm cùng với gia đình.

Các ứng viên cần phải dưới 45 tuổi và có sự chấp nhận từ chính phủ tiểu bang Nam Úc về việc thiết lập một công việc kinh doanh đổi mới tại tiểu bang cùng việc đệ trình một kế hoạch kinh doanh bằng văn bản.

Chính phủ Nam Úc đã phân bổ số tiền 400,000 đô trong ngân sách tiểu bang để vận hành chương trình này.

Yêu cầu về tiếng Anh và ý tưởng kinh doanh

Visa này sẽ khác với visa doanh nhân và visa kinh doanh và đổi mới hiện tại vì nó sẽ không yêu cầu bất kỳ khoản tài trợ bắt buộc nào.

Hầu hết các visa kinh doanh hiện tại đòi hỏi phải có một khoản chi tiêu tài chính tối thiểu là 200,000 đô.

Yêu cầu tiếng Anh đối với visa này đã được giữ ở mức tương đối thấp, chỉ ở mức 5.0 đối với 4 kỹ năng của Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS).

Với visa mới này, các doanh nhân nước ngoài và các nhà đầu tư có một ý tưởng sáng tạo và một kế hoạch kinh doanh hỗ trợ sẽ có thể nộp đơn xin visa tạm thời để thiết lập công việc kinh doanh của họ tại Úc.

Các đề xuất kinh doanh của ứng viên sẽ được Chính phủ tiểu bang hoặc Liên bang xem xét, và những người thiết lập công việc kinh doanh của họ tại Úc sẽ đủ điều kiện để nộp đơn xin thường trú nhân. Chính phủ tiểu bang sẽ giám sát hoạt động kinh doanh của người sở hữu visa này, và nếu nó không đủ liên quan đến kế hoạch kinh doanh, thì visa có thể bị cân nhắc hủy bỏ.Thí điểm tại Nam Úc của visa này bắt đầu vào thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2018 và sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 11 năm 2021. Bộ Nội vụ đã xác nhận rằng không có giới hạn về số lượng visa có thể được cấp trong khi chương trình có hiệu lực.

Theo báo Úc

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi