Tình trạng Hiện tại của Dịch vụ Thị thực Hoa Kỳ theo Quốc gia

Đại dịch coronavirus dẫn đến việc đình chỉ các dịch vụ visa Mỹ trên toàn thế giới. Khi các hạn chế bắt đầu giảm bớt, hầu hết các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ đã nối lại một số cuộc hẹn xin thị thực nhập cư và không định cư. Tìm hiểu tình trạng hiện tại của dịch vụ thị thực ở quốc gia của bạn:

QUỐC GIA

DỊCH VỤ VISA

Phi-líp-pin

Đại sứ quán Hoa Kỳ Manila đã nối lại một số dịch vụ thị thực không định cư, bao gồm các loại F, M và J nhất định, thị thực C1 / D, E, I, O, P và một số thị thực nhập cư nhất định bao gồm IR1, IR2, CR1, CR2, và y tá EB3.

Mexico

Dịch vụ thị thực có giới hạn và thay đổi theo thành phố. Kiểm tra ở đây để biết thông tin cập nhật.

Vương quốc Anh

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Luân Đôn và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Belfast hiện chỉ mở cửa cho các dịch vụ xin thị thực không định cư khẩn cấp. Các cuộc hẹn xin thị thực nhập cư có sẵn nhưng có giới hạn. Kiểm tra ở đây để cập nhật.

Cộng hòa Dominica

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Santo Domingo đang cung cấp các dịch vụ xin thị thực nhập cư thông thường có giới hạn. Dịch vụ thị thực sinh viên và công việc thông thường bị hạn chế đã hoạt động trở lại. Dịch vụ thị thực du lịch vẫn bị đình chỉ mặc dù có các cuộc hẹn khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại đây .

nước Thái Lan

Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thái Lan đã nối lại các dịch vụ thị thực định cư và không định cư thông thường. Đương đơn cũng có thể gia hạn thị thực qua đường bưu điện .

Brazil

Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Brazil đã đình chỉ các cuộc hẹn xin thị thực không định cư thông thường. Dịch vụ thị thực nhập cư hiện chỉ được cung cấp trên cơ sở khẩn cấp . Các đại sứ quán và lãnh sự quán đã ưu tiên nộp đơn xin thị thực sinh viên cho những ứng viên bắt đầu học vào hoặc sau ngày 1 tháng 8 năm 2021.

Nigeria

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Abuja và Tổng lãnh sự quán tại Lagos đang cung cấp các dịch vụ thị thực nhập cư và không định cư có giới hạn.

Colombia

Đại sứ quán Hoa Kỳ Bogotá đã đình chỉ các hoạt động cấp thị thực không định cư thông thường. Một số dịch vụ thị thực nhập cư có sẵn .

Ấn Độ

Kể từ ngày 7 tháng 6 năm 2021, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Mumbai đã mở lại tất cả các dịch vụ thị thực nhập cư. Visa du học sẽ được ưu tiên trước thềm năm học mới. Các dịch vụ không định cư thông thường vẫn còn hạn chế tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở New Delhi và các lãnh sự quán Chennai, Hyderabad, Kolkata và Mumbai.

Trung Quốc

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ Quảng Châu đã tiếp tục xử lý đơn xin thị thực hôn phu (e) và di dân. Dịch vụ thị thực không định cư bị đình chỉ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Quảng Châu, Thượng Hải và Thẩm Dương.

Ukraine

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ukraine hiện đang cung cấp các cuộc hẹn xin thị thực nhập cư ở mọi loại và một số thị thực không định cư hạn chế, chủ yếu dành cho các thành viên phi hành đoàn C1 / D.

Nga

Đại sứ quán Hoa Kỳ Moscow chỉ cung cấp dịch vụ xin thị thực nhập cư và K-1 trong trường hợp khẩn cấp . Dịch vụ thị thực tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Yekaterinburg và Vladivostok vẫn bị đình chỉ.

Việt Nam

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã nối lại các dịch vụ thị thực có giới hạn. Các cuộc hẹn khẩn cấp dành cho người không nhập cư và nhập cư có sẵn theo yêu cầu.

Indonesia

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jakarta đang cung cấp dịch vụ thị thực nhập cư trong tất cả các loại. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jakarta và Tổng lãnh sự quán Surabaya đã nối lại các cuộc hẹn có giới hạn cho tất cả các loại thị thực không định cư.

Canada

Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Canada đã nối lại một số dịch vụ cấp thị thực không định cư không khẩn cấp. Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Montreal mở cửa cho các cuộc hẹn xin thị thực nhập cư và sẽ ưu tiên thị thực thân nhân ngay lập tức của công dân Hoa Kỳ. Dịch vụ thị thực khác nhau tùy theo thành phố.

Cập nhật lần cuối: Ngày 7 tháng 9 năm 2021

Trích nguồn : https://www.boundless.com/blog/covid-19-u-s-embassy-and-consulate-reopening/Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi