Thị thực tay nghề vùng chỉ định (tạm thời) – Subclass 491 – bang Nam Úc

Đây là thị thực tạm thời do tiểu bang đề cử dành cho những người di cư có tay nghề cao, cho phép bạn sống và làm việc tại Nam Úc trong tối đa 5 năm. 

Đề cử của tiểu bang Nam Úc sẽ giúp bạn được cộng thêm 15 điểm khi xin thị thực 491.

Nếu bạn sống và làm việc ở Nam Úc với thị thực 491 và đáp ứng mức thu nhập chịu thuế tối thiểu trong ít nhất ba (03) năm, bạn có thể đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực thường trú 191 (Diện tay nghề). 

Để nộp đơn xin thị thực này, bạn phải dưới 45 tuổi tại thời điểm được đề cử, có đánh giá kỹ năng hợp lệ và nghề nghiệp được liệt kê trong Danh sách Nghề nghiệp có Tay nghề cao của Nam Úc. 

Dưới đây là danh sách chi tiết tất cả các yêu cầu đề cử của tiểu bang Nam Úc.

1. Yêu cầu về cư trú 

 • Đề cử của Tiểu bang được cung cấp để đáp ứng nhu cầu kỹ năng của Tiểu bang và được cấp dựa trên mối quan tâm và ý định thực sự của người nộp đơn để sống và làm việc tại Nam Úc. Khi nộp đơn, bạn cho biết rằng bạn có ý định sống và làm việc tại Nam Úc với mục tiêu định cư lâu dài.  

 • Nếu bạn đang ở Úc nhưng hiện không cư trú ở Nam Úc, bạn chỉ có thể đăng ký thông qua chương trình Việc làm Nhân tài & Đổi mới (Talent & Innovators Employment stream).  

 • Nếu bạn hiện đang cư trú ở nước ngoài, hãy kiểm tra Danh sách nghề nghiệp có tay nghề cao của Nam Úc để xem liệu nghề nghiệp của bạn có dành cho những người nộp đơn ở nước ngoài hay không. Các ứng viên nước ngoài đủ điều kiện phải nộp đơn Đăng ký Quan tâm (Registration of Interest - ROI)

2. Tuổi  

 • Bạn phải dưới 45 tuổi vào thời điểm được đề cử.  

3. Nghề nghiệp 

 • Bạn phải có nghề nghiệp trong Danh sách nghề nghiệp có tay nghề cao của Nam Úc  và đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho nghề nghiệp đó. 

4. Đánh giá kỹ năng 

 • Bạn phải có bản đánh giá kỹ năng Di cư Có tay nghề chung hợp lệ và tích cực từ cơ quan có liên quan. Đánh giá kỹ năng phải dành cho nghề nghiệp được chỉ định của bạn.  

 • Các báo cáo đánh giá kỹ năng phải được ban hành trong vòng ba năm gần nhất hoặc nếu cơ quan đánh giá kỹ năng đã chỉ định thời hạn hiệu lực ngắn hơn, thì báo cáo đánh giá kỹ năng chỉ có hiệu lực cho đến ngày quy định đó. Đánh giá kỹ năng phải có hiệu lực tại thời điểm quyết định đề cử.   

5. Kinh nghiệm làm việc 

 • Bạn phải đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm làm việc được liệt kê cho nghề nghiệp của bạn.

 • Kinh nghiệm làm việc có tay nghề cao phải được thực hiện sau khi hoàn thành khóa học và được định nghĩa là tối thiểu 20 giờ mỗi tuần hoặc 40 giờ mỗi hai tuần đối với công việc được trả lương trong nghề nghiệp được chỉ định hoặc liên quan chặt chẽ đến nghề nghiệp của bạn. Các ứng viên đã làm việc tại Nam Úc và sinh viên tốt nghiệp Nam Úc có thể đủ điều kiện để được miễn yêu cầu kinh nghiệm làm việc được quy định trong yêu cầu nghề nghiệp.

 • Đối với kinh nghiệm làm việc tại Nam Úc, nhà tuyển dụng phải ở tại Nam Úc. Nếu nhà tuyển dụng đặt trụ sở bên ngoài Nam Úc, người nộp đơn phải nộp đơn thông qua chương trình Nhân tài và Đổi mới. 

6. Tiếng Anh

 • Bạn phải đáp ứng yêu cầu tiếng Anh tối thiểu được liệt kê cho nghề nghiệp của bạn. 

 • Nếu bạn hiện đang làm việc trong một ngành nghề có tay nghề cao ở Nam Úc, bạn phải thành thạo tiếng Anh cơ bản, trừ khi nghề nghiệp được chỉ định của bạn yêu cầu đăng ký hoặc cấp phép để hành nghề tại Nam Úc. 

 • Một số cơ quan đánh giá kỹ năng có thể có yêu cầu tiếng Anh cao hơn mà bạn sẽ phải đáp ứng. Vui lòng kiểm tra với cơ quan đánh giá kỹ năng của bạn trước khi nộp đơn.

 • Nếu nghề nghiệp của bạn yêu cầu đăng ký hoặc cấp giấy phép tại Nam Úc, bạn sẽ cần đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiếng Anh do cơ quan đăng ký hoặc cấp phép để làm việc tại Nam Úc. Các nghề có yêu cầu đăng ký bao gồm các nghề nghiệp trong ngành giáo dục và y tế. Nếu yêu cầu tiếng Anh cao hơn được liệt kê cho nghề nghiệp của bạn trong Danh sách nghề nghiệp có tay nghề cao của Nam Úc, bạn không cần phải đáp ứng yêu cầu cao hơn nếu bạn hiện đang đăng ký hành nghề tại Nam Úc.

 • Nếu bạn là người mang hộ chiếu hoặc công dân của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ireland, Canada hoặc New Zealand, bạn không cần cung cấp kết quả kiểm tra tiếng Anh.

7. Điểm

 • Bạn phải đáp ứng yêu cầu điểm tối thiểu được liệt kê cho nghề nghiệp của bạn (bao gồm cả điểm đề cử của tiểu bang).

 • Bạn sẽ cần phải đảm bảo rằng bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu của Bộ Nội vụ và có bằng chứng tài liệu để hỗ trợ yêu cầu điểm của bạn.

Nguồn: Move to South Australia 

Biên soạn MattLaw

  

Liên hệ:

+ Hotline: 097 677 9196
+ Email: info@mattlawvn.com
+ Website: https://mattlawvn.com
+ Địa chỉ: Tòa nhà The Prince Residence, P1-03.36 Lầu 3. Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam.Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

 • Gửi đi