Quốc hội Mỹ thông qua Cải cách và gia hạn Chương trình trung tâm vùng EB-5 đến 30/09/2027

Sau gần 8,5 tháng kể từ ngày chương trình Trung tâm vùng EB-5 hết hiệu lực, Quốc hội đã cho phép gia hạn lại với những nội dung sau:

Thời gian gia hạn Chương trình trung tâm vùng EB-5 (Regional Center): đến hết ngày 30/09/2027

Khu vực việc làm mục tiêu (TEA)

 • Khu vực nông thôn
 • Các khu vực bên ngoài khu vực Thống kê đô thị hoặc nằm ở ngoại thành thành phố hoặc thị trấn có dân số từ 20.000 người trở lên. (Không thay đổi so với luật trước đây)
 • Ưu tiên xử lý cho các dự án nông thôn
 • Khu vực có Tỷ lệ thất nghiệp cao
 • Cải tiến quy định USCIS 2019 (phương pháp tiếp cận “bánh donut”)
 • Dự án phải nằm trong vùng điều tra dân số - hoặc bất kỳ vùng điều tra dân số “liền kề” nào “chạm” vào vùng của dự án - nơi tỷ lệ thất nghiệp trung bình cho các vùng là 150% tỷ lệ thất nghiệp trung bình toàn quốc
 • Dự án cơ sở hạ tầng
 • Một “dự án đầu tư vốn” được quản lý bởi một “tổ chức chính phủ” đóng vai trò là “tổ chức tạo việc làm” nhận vốn từ các nhà đầu tư EB-5 và ký hợp đồng với một trung tâm khu vực.

Số tiền đầu tư

 • $ 800.000 đối với khu vực TEAs
 • $ 1.050.000 đối với khu vực không phải TEA
 • Vào ngày 01/ 01/ 2027 và cứ sau 5 năm, số tiền đầu tư sẽ điều chỉnh theo lạm phát.

Các khía cạnh khác liên quan đến thị thực

 • Hỗ trợ cố định là một tỷ lệ phần trăm trong số ~ 10.000 thị thực EB-5 có sẵn hàng năm
 • 20% cho các dự án thuộc khu vực nông thôn
 • 10% cho các dự án thuộc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao
 • 2% cho các dự án cơ sở hạ tầng
 • Thị thực chưa sử dụng cùng 1 danh mục sẽ được “chuyển tiếp” ngay trong năm sau
 • Thị thực chưa sử dụng trong bất kỳ danh mục nào sẽ được chuyển sang bất kỳ danh mục khác, trong năm tiếp theo ngay sau năm "chuyển tiếp"

Tái triển khai vốn

 • Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) ban hành các quy định cho phép doanh nghiệp thương mại mới tái triển khai vốn ở bất kỳ nơi nào ở Hoa Kỳ để giữ cho khoản đầu tư "gặp rủi ro"

Tạo việc làm

 • 10 việc làm phải được tạo ra cho mỗi khoản đầu tư (giống như luật trước đây)
 • Một công việc phải là một công việc “trực tiếp”; chín công việc còn lại có thể được mô hình hóa, ước tính là công việc "gián tiếp"
 • Các công việc xây dựng kéo dài dưới hai năm có thể đáp ứng 75% công việc “gián tiếp” ước tính

Nộp đồng thời I-526 và I-485

 • Các nhà đầu tư có thể đồng thời nộp đơn I-526 của họ (thể hiện sự tuân thủ và đầu tư EB-5) và đơn I-485 của họ (đơn xin thẻ xanh “có điều kiện”, điều chỉnh tình trạng từ “không nhập cư” thành thường trú nhân có điều kiện nếu một thị thực có sẵn.

Nếu Quốc hội không tiếp tục gia hạn chương trình sau khi Đạo luật hết hạn vào ngày 30/09/2027, DHS sẽ tiếp tục xử lý các đơn nộp đến 30/09/2026 trở về trước.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2015, chương trình đầu tư Trung tâm vùng EB-5 được gia hạn trong 1 khoảng thời gian dài như vậy.

Nguồn: Tham khảo

Sau gần 8,5 tháng kể từ ngày chương trình Trung tâm vùng EB-5 hết hiệu lực, Quốc hội đã cho phép gia hạn lại với những nội dung sau:

Thời gian gia hạn Chương trình trung tâm vùng EB-5 (Regional Center): đến hết ngày 30/09/2027

Khu vực việc làm mục tiêu (TEA)

 • Khu vực nông thôn
 • Các khu vực bên ngoài khu vực Thống kê đô thị hoặc nằm ở ngoại thành thành phố hoặc thị trấn có dân số từ 20.000 người trở lên. (Không thay đổi so với luật trước đây)
 • Ưu tiên xử lý cho các dự án nông thôn
 • Khu vực có Tỷ lệ thất nghiệp cao
 • Cải tiến quy định USCIS 2019 (phương pháp tiếp cận “bánh donut”)
 • Dự án phải nằm trong vùng điều tra dân số - hoặc bất kỳ vùng điều tra dân số “liền kề” nào “chạm” vào vùng của dự án - nơi tỷ lệ thất nghiệp trung bình cho các vùng là 150% tỷ lệ thất nghiệp trung bình toàn quốc
 • Dự án cơ sở hạ tầng
 • Một “dự án đầu tư vốn” được quản lý bởi một “tổ chức chính phủ” đóng vai trò là “tổ chức tạo việc làm” nhận vốn từ các nhà đầu tư EB-5 và ký hợp đồng với một trung tâm khu vực.

Số tiền đầu tư

 • $ 800.000 đối với khu vực TEAs
 • $ 1.050.000 đối với khu vực không phải TEA
 • Vào ngày 01/ 01/ 2027 và cứ sau 5 năm, số tiền đầu tư sẽ điều chỉnh theo lạm phát.

Các khía cạnh khác liên quan đến thị thực

 • Hỗ trợ cố định là một tỷ lệ phần trăm trong số ~ 10.000 thị thực EB-5 có sẵn hàng năm
 • 20% cho các dự án thuộc khu vực nông thôn
 • 10% cho các dự án thuộc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao
 • 2% cho các dự án cơ sở hạ tầng
 • Thị thực chưa sử dụng cùng 1 danh mục sẽ được “chuyển tiếp” ngay trong năm sau
 • Thị thực chưa sử dụng trong bất kỳ danh mục nào sẽ được chuyển sang bất kỳ danh mục khác, trong năm tiếp theo ngay sau năm "chuyển tiếp"

Tái triển khai vốn

 • Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) ban hành các quy định cho phép doanh nghiệp thương mại mới tái triển khai vốn ở bất kỳ nơi nào ở Hoa Kỳ để giữ cho khoản đầu tư "gặp rủi ro"

Tạo việc làm

 • 10 việc làm phải được tạo ra cho mỗi khoản đầu tư (giống như luật trước đây)
 • Một công việc phải là một công việc “trực tiếp”; chín công việc còn lại có thể được mô hình hóa, ước tính là công việc "gián tiếp"
 • Các công việc xây dựng kéo dài dưới hai năm có thể đáp ứng 75% công việc “gián tiếp” ước tính

Nộp đồng thời I-526 và I-485

 • Các nhà đầu tư có thể đồng thời nộp đơn I-526 của họ (thể hiện sự tuân thủ và đầu tư EB-5) và đơn I-485 của họ (đơn xin thẻ xanh “có điều kiện”, điều chỉnh tình trạng từ “không nhập cư” thành thường trú nhân có điều kiện nếu một thị thực có sẵn.

Nếu Quốc hội không tiếp tục gia hạn chương trình sau khi Đạo luật hết hạn vào ngày 30/09/2027, DHS sẽ tiếp tục xử lý các đơn nộp đến 30/09/2026 trở về trước.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2015, chương trình đầu tư Trung tâm vùng EB-5 được gia hạn trong 1 khoảng thời gian dài như vậy.

Nguồn: Tham khảoNhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

 • Gửi đi