Ontario: Từ năm 2020 trẻ em được học mẫu giáo miễn phí

Bắt đầu từ năm 2020, tất cả trẻ em Ontario trước tuổi đi học sẽ được giữ trẻ miễn phí ở những nhà trẻ có giấy phép, từ lúc 2 tuổi rưỡi tới khi đi học mẫu giáo.

Thủ hiến Kathleen Wynne công bố kế hoạch có chi phí 2.2 tỷ đô-la này tại Trường Công lập Nelson Mandela Park ở Regent Park, Toronto, cuối tháng 3 vừa rồi.

Bà nói rằng một gia đình trung bình ở Ontario có một con trước tuổi đi học sẽ tiết kiệm khoảng $17,000, còn những gia đình ở Toronto, nơi chi phí gởi trẻ thuộc loại cao nhất Canada, sẽ tiết kiệm được nhiều hơn.

Hơn 100,000 trẻ em sẽ được phục vụ trong chương trình mới này. Sáng kiến này được dự kiến là cốt lõi của ngân sách trước bầu cử mà chính quyền Wynne đệ trình tại nghị viện tỉnh bang ở Queen’s Park vào ngày thứ Tư 28/3.

Khoảng 96,000 trẻ em trước tuổi đi học hiện đang đi nhà trẻ có giấy phép trên toàn tỉnh bang, với chi phí trung bình hàng năm cho cha mẹ là $9,900, theo một phân tích của nhà kinh tế học Gord Cleveland thuộc Đại học Toronto, người đã soạn kế hoạch này cho chính quyền tỉnh bang.

Ngân sách tài trợ mới này bao gồm 162.5 triệu đô-la cho kinh phí hoạt động trong 3 năm tới để hỗ trợ tiếp tục mở rộng và trợ cấp chi phí gởi trẻ cho trẻ em các độ tuổi khác nhau, giúp giảm bớt gánh nặng tiền gởi trẻ cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình.

Chính quyền cũng sẽ lập khung lương tỉnh bang cho nhân viên nhà trẻ để lương của họ lên bằng với lương của nhân viên nhà trẻ trong hệ thống trường học.

Có 20% gia đình có một con đủ khả năng trả tiền gởi con ở nhà trẻ có giấy phép ở Ontario, và chỉ có những cha mẹ rất giàu với hai con trở lên mới kham nổi chi phí, theo phát hiện của Cleveland trong phân tích của ông.

Mặc dù trẻ em trước tuổi đi học được đi nhà trẻ miễn phí ở nhiều nước Châu Âu, Ontario sẽ là nơi đầu tiên ở Bắc Mỹ cung cấp dịch vụ này miễn phí, nếu chương trình này được thực hiện.

Đề xuất có tính đột phá này nằm trong kế hoạch năm 2016 của chính quyền tỉnh bang nhằm tăng thêm 100,000 chỗ gởi trẻ có giấy phép cho trẻ em dưới 4 tuổi trong vòng 5 năm.

Ngân sách năm ngoái bao gồm 200 triệu đô-la cho trợ cấp phí gởi trẻ và các biện pháp giảm chi phí để giúp khoảng 28,000 cha mẹ, và 1.5 tỷ đô-la để tăng thêm 45,000 chỗ mới, chủ yếu ở các trường học. Ngân sách đệ trình vào ngày 28/3 dự kiến sẽ bao gồm thêm vốn đầu tư để bảo đảm tất cả 100,000 chỗ mới sẵn sàng trước năm 2021 để đáp ứng nhu cầu.

Thông báo này nằm trong một loạt các lời hứa của chính quyền Đảng Tự do trong thời gian chuẩn bị trình ngân sách vào ngày 28/3, ngân sách cuối của họ trước khi bầu cử tỉnh bang vào tháng 6 sắp tới.

Hôm thứ Hai 26/3, thủ hiến Wynne công bố 300 triệu đô-la trong 3 năm cho giáo dục đặc biệt, và tăng 625 triệu đô-la cho giáo dục phổ thông.

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi