Ontario Hỗ Trợ Các Công Ty Khởi Nghiệp Và Doanh Nhân Nói Tiếng Pháp

Tỉnh bang Ontario lên chiến lược hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và doanh nhân nói tiếng Pháp, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng trong cộng đồng Pháp ngữ của tỉnh bang nói riêng và Canada nói chung. 

Thật vậy, đất nước Canada chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa truyền thống của người Anh và người Pháp. Theo đó, tiếng Anh và tiếng Pháp được công nhận là hai ngôn ngữ chính thức của Canada, tuy nhiên tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến hơn tại đất nước này, một phần do số lượng người nhập cư hầu hết sử dụng tiếng Anh. Do đó, các tỉnh bang của Canada ra sức triển khai các chiến lược thu hút người nhập cư nói tiếng Pháp. Trong đó, tỉnh bang Ontario cũng đã triển khai chiến lược hỗ trợ người nhập cư kinh tế nói tiếng Pháp chi tiết như sau:

Chiến lược phát triển kinh tế và tiếng Pháp của tỉnh

Chính phủ Ontario đang cung cấp 500.000 đô la để giúp các doanh nhân nói tiếng Pháp tham gia vào sự thịnh vượng kinh tế và cộng đồng nói tiếng Pháp của tỉnh. Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ vào bốn dự án của tỉnh và được thực hiện thông qua Chiến lược Phát triển Kinh tế Pháp ngữ.

Các tổ chức sau đây sẽ được phân chia với tổng ngân sách là 400.000 đô la, gồm:

  • Hội đồng hợp tác của Ontario (CCO): sẽ cung cấp đào tạo cho một nhóm doanh nhân, hướng dẫn họ trong suốt các giai đoạn ươm tạo và triển khai hoạt động kinh doanh. Khóa đào tạo này sẽ được cung cấp tại thành phố Toronto và Sudbury.

  • Trường đại học La Cité: sẽ phát triển ba phương tiện nghe nhìn và bộ tài nguyên bổ sung như một phần trong chương trình dành cho các doanh nhân trẻ. Các tổ chức như “Chương trình thực tế” này sẽ được chia sẻ với các tổ chức khác để tối đa hóa phạm vi tiếp cận của công cụ mới này.

  • Hiệp hội Pháp ngữ à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario (AFESEO): sẽ tạo ra một công cụ tuyển dụng và hội nhập chuyên nghiệp cho những người mới đến. Công cụ này sẽ cho phép các nhà điều hành dịch vụ chăm sóc trẻ em mở rộng nhân sự tại các trung tâm của họ và tăng tính khả dụng của các điểm chăm sóc trẻ em nói tiếng Pháp. 

Chính quyền Ontario cũng sẽ cung cấp 100.000 đô la cho Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA) để đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ, cũng như để hỗ trợ về công việc kết nối các doanh nghiệp và doanh nhân nói tiếng Pháp.

Vic Fedeli - Bộ trưởng Bộ phát triển kinh tế, tạo việc làm và thương mại cho rằng, cộng đồng mạnh mẽ gồm các doanh nhân Pháp ngữ của Ontario tiếp tục phát triển mỗi ngày. Chiến lược phát triển kinh tế Pháp ngữ sẽ giúp đảm bảo sự phát triển thịnh vượng hiện tại và trong tương lai. 

Tình hình các doanh nghiệp Pháp ngữ ở Ontario

Theo thống kê Canada năm 2017, 4.3% doanh nghiệp được thành lập ở Ontario thuộc sở hữu của ít nhất một người nói tiếng Pháp. Điều này đại diện cho tổng số 30.150 doanh nghiệp, hoặc gần 50% doanh nghiệp nói tiếng Pháp bên ngoài Quebec.

Cách tiếp cận của Chính phủ Ontario đối với các vấn đề Pháp ngữ dựa trên hai chiến lược bổ sung lẫn nhau. Chiến lược Dịch vụ Ngôn ngữ Pháp và Chiến lược Phát triển Kinh tế Pháp ngữ nhằm mục đích tuyển dụng và đào tạo lực lượng lao động song ngữ lành nghề, tăng khả năng cung cấp các dịch vụ tuyến đầu bằng tiếng Pháp và hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp ngữ và song ngữ tham gia đầy đủ vào quá trình phát triển kinh tế của tỉnh.

Để tìm hiểu thêm về các chính sách và chương trình định cư Canada, MattLaw sẽ là người bạn đồng hành của bạn. Công ty Mattlaw chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng định cư Canada tối ưu hóa thành công và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng.

Bài viết tham khảo tại: 

https://news.ontario.ca/en/release/1002534/ontario-supporting-francophone-start-ups-and-entrepreneurs 

  

Liên hệ:

+ Hotline: 097 677 9196
+ Email: info@mattlawvn.com
+ Website: https://mattlawvn.com
+ Địa chỉ: Tòa nhà The Prince Residence, P1-03.36 Lầu 3. Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam.

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi