Ontario giới thiệu Chương trình thường trú thí điểm mới để thu hút lao động nước ngoài

Tóm tắt

Vào đầu năm 2020, Ontario sẽ giới thiệu một chương trình thường trú thí điểm mới, mang tên Định cư Khu vực Thí điểm, dành 150 đề cử theo diện việc làm cho người lao động nước ngoài có ý định định cư tại các cộng đồng nhỏ và cộng đồng nông thôn được chọn.

Chương trình thí điểm sẽ cho cung cấp người lao động nước ngoài nhận có thư mời làm việc từ một chủ lao động  ở cộng đồng nhỏ và cộng đồng nông thôn thêm một lộ trình để xin thường trú.

Tình huống

Vào đầu năm 2020, Chương trình Định cư Đề cử Ontario (OINP) sẽ giới thiệu một chương trình thường trú thí điểm mới, mang tên Định cư Khu vực Thí điểm, dành 150 đề cử thường trú theo diện việc làm cho người lao động nước ngoài có ý định định cư ở những khu vực nhỏ và khu vực nông thôn được chọn.

Thông tin chi tiết

Chi tiết của Chương trình định cư khu vực thí điểm bao gồm:

Mục đích: Chương trình thí điểm được thiết kế để thu hút người lao động nước ngoài đến làm việc ở các khu vực nhỏ và khu vực nông thôn tại tỉnh bang Ontario nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động mà không được lấp đầy bởi những người có tay nghề ở địa phương.

Điều kiện: Bởi vì Chương trình định cư khu vực thí điểm hoạt động theo diện việc làm hiện tại, người lao động nước ngoài sẽ phải đáp ứng những điều kiện của một trong ba danh mục trong diện này để có thể đủ điều kiện cho chương trình thí điểm.

Những khu vực được chọn: OINP đã lựa chọn những khu vực sau để tham gia thí điểm: Chatham – Kent; Cornwall and Belleville/Quinte West. Những khu vực này được lựa chọn dựa vào những thách thực lao động lành nghề cụ thể; khả năng để hỗ trợ người lao động nước ngoài khi định cư tại các cộng đồng của họ và sự quan tâm từ cộng đồng.

Quy trình nộp hồ sơ: Thông tin chi tiết về quy trình nộp hồ sơ dự kiến sẽ được công bố trên website của OINP vào đầu năm 2020.

Tác động đến chủ lao động:

Các chủ lao động trong các cộng đồng được lựa chọn sẽ có một danh sách ứng viên lớn hơn để thuê nhằm đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động. Các chủ lao động muốn tham gia vào Chương trình Định cư Khu vực Thí điểm có thể liên hệ với OINP theo địa chỉ business.immigration@ontario.ca để có thêm thông tin về chương trình.

Tác động đến người lao động nước ngoài:

Những người lao động nước ngoài có thư mời làm việc từ một chủ lao động ở cộng đồng nhỏ hoặc cộng đồng nông thông sẽ có thêm một lộ trình để nộp đơn xin thường trú nhân.

Nền tảng của chương trình

Chương trình định cư đề cử Ontario: Người lao động với kỹ năng, kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn mong muốn nhận được thường trú Canada bằng cách định cư tại Ontario có thể nộp đơn vào chương trình định cư kinh tế của Ontario, OINP, theo một trong các diện của tỉnh bang bao gồm Chương trình Lao động. OINP sau đó đề cử những công dân nước ngoài được lựa chọn từ danh sách ứng viên này cho chính quyền liên bang, người đưa ra quyết định cuối cùng về các đơn xin thường trú.

Các chương trình thí điểm nông thôn khác: Vào tháng 1 năm 2019, IRCC cho ra đời chương trình Thí điểm Định cư ở Nông thôn và Miền Bắc với mục đích tương tự để tạo thuận lợi cho việc nhập cư kinh tế đến các cộng đồng ít dân cư ở Canada, nhưng ở cấp liên bang. Tuy nhiên, thời gian xử lý theo chương trình thí điểm định cư ở nông thôn và miền Bắc nhanh hơn nhiều vì công dân nước ngoài không cần phải trải qua bước đề cử tỉnh bang.

Thiếu lao động ở Ontario: Ontario hiện đang thiếu hụt lao động lành nghề và việc giới thiệu chương trình thí điểm này có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu nhân sự có trình độ.

Dự báo

Chính quyền Ontario đã yêu cầu các đề cử bổ sung theo hệ thống phân bổ của tỉnh bang do thiếu lao động hành nghề. Nếu Chương trình Thí điểm thành công và Chính quyền Ontario được cấp thêm các đề cử, có khả năng chính phủ sẽ tăng số lượng đề cử theo chương trình thí điểm.

Mattlaw biên dịch

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi