Những phương án đầu tư mới cho chương trình đầu tư nhận thẻ thường trú Sip

Vừa qua chính phủ Sip đã công bố các sửa đổi đối với Thẻ cư trú vĩnh viễn (Permanent Residence Permit – CPRP), được cấp cho công dân không thuộc Liên minh Châu Âu đầu tư vào Cộng hòa Sip. Đây là lần đầu tiên chính phủ sửa đổi chương trình kể t ừ tháng 2/2016 và là lần sửa đổi tổng thể thứ ba.

Những sửa đổi của Thẻ thường trú vĩnh viễn tiếp tục áp dụng cho đương đơn chính, người phối ngẫu, con cái chưa kết hôn và còn phụ thuộc tài chính dưới 25 tuổi (miễn là họ đang theo học bằng cử nhân hoặc thạc sĩ), cũng nha cha mẹ ruột và cha mẹ của người phối ngẫu.

Không thay đổi mức đầu tư tối thiểu, nhưng thêm lựa chọn đầu tư.

Trong khi mức yêu cầu tối thiểu 300.000 EUR (chưa bao gồm VAT) vẫn duy trì không đổi, thêm những phương án đầu tư mới để đương đơn có thể lựa chọn.

Bên cạnh phương án đầu tư vào một bất động sản dân cư mới, hiện nay nhà đầu tư còn có thêm phương án đầu tư vào những bất động sản thương mại, bao gồm văn phòng, cửa hàng và khách sạn. Những bất động sản trong danh mục tài sản này có thể là mới hình thành hoặc được bán lại. Hơn nữa, đương đơn có thể chọn đầu tư vào một công ty Sip có địa  chỉ và hoạt động thực tế tại Sip và đang thuê ít nhất 5 lao động.

Cuối cùng, đương đơn có thể lựa chọn đầu tư vào những danh mục quỹ đầu tư của Cypriots, bao gồm AIF, AIFLNP, RAIF. Các khoản đầu tư nên được phát sinh từ nước ngoài và cần được duy trì hoặc thay thế bằng một khoản đầu tư khác có giá trị tương đương hoặc lớn hơn, để duy trì tình trạng của thẻ thường trú.

Đương đơn cần chứng minh có một khoản thu nhập hàng năm được đảm bảo (bao  gồm tiền lương, lương hưu, cổ tức, sổ tiết kiệm, thu nhập từ cho thuê) ít nhất 30.000 EUR, tăng thêm 5.000 EUR cho mỗi người phụ thuộc là người hôn phối và con, và thêm 8.000 EUR cho mỗi người phụ thuộc là cha mẹ ruột và cha mẹ của người phối ngẫu.

Nguồn thu nhập này nên được phát sinh ở nước ngoài trong trường hợp đương đơn đầu tư vào các bất động sản dân cư, trong khi đó đối với những phương án đầu tư khác, nguồn thu nhập này có thể được tạo ra từ bất kỳ nguồn nào tại Sip. Cả thu nhập của đương đơn và của người phối ngẫu đều được xem xét.

Đương đơn và người phối ngẫu cần cung cấp một lý lịch tư pháp trong sạch từ quốc gia họ đang cư trú hoặc từ Sip trong trường hợp họ đang là cư dân của Cộng hòa Sip. Đương đơn cần được xem xét là không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với trật tự công cộng và an ninh công cộng ở Sip.

Cam kết một khoản tiền gửi không còn cần thiết

Đương đơn không cần gửi một khoản tiền tiết kiệm vào tài khoản ngân hàng tại Sip. Hơn nữa, đương đơn nên xác nhận rằng họ không có ý định làm bất cứ công việc gì tại Sip, ngoại trừ việc giữ chức vụ Giám đốc của công ty mà họ đã chọn đầu tư theo chính sách hiện hành.

Bên cạnh đó, đương đơn có thể là cổ đông của một công ty đăng ký tại Sip và nhận cổ tức từ công ty đó, hoặc giữ chức vụ Giám đốc của công ty mà không nhận lương.

Trong trường hợp đương đơn chọn đầu tư vào những danh mục ngoại trừ đầu tư vào bất động sản dân cư, đương đơn cần cung cấp những tài liệu liên quan đến nơi cư trú tại Sip (ví dụ hợp đồng mua nhà, hợp đồng thuê nhà hoặc chứng thư sở hữu).

Việc đầu tư nên được hoàn tất trước khi nộp đơn xin thẻ thường trú. Những tài liệu liên quan đến việc hoàn tất đầu tư phải được cung cấp trước khi nộp đơn. Trong trường hợp đầu vào bất động sản dân cư, đương đơn cần cho thấy mức đầu tư tối thiểu 200.000 EUR (chưa bao gồm VAT) đã được thanh toán cho bên phát triển dự án, trong khi những phương án đầu tư khác, ít nhất 300.000 EUR (chưa bao gồm VAT) cần phải được thực hiện trước khi  nộp đơn xin thường trú.

Chương trình đầu tư nhận thẻ thường trú Sip vẫn luôn luôn là một chương trình phổ biến. Qua nhiền năm, chương trình đã được cải tiến để bao gồm cả ba thế hệ của gia đình. Hiện nay, chương trình đã có thêm một bước cải tiến đáng chú ý khác khi đương đơn có nhiều lựa chọn hơn về khoản  đầu tư của họ, cho phép các nhà đầu tư không phải là công dân EU khám phá nhiều cơ hội kinh doanh hơn và kết hợp với những cơ hội này với các lựa chọn nhập cư của họ.

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi