Nhà Trắng hướng dẫn các cơ quan để thắt chặt việc tuân thủ thị thực du lịch B1/B2

Một Bản ghi nhớ mới của Tổng thống đã chỉ thị các cơ quan nhập cảnh phát triển các kế hoạch để có thể giảm việc cư trú quá hạn tại Hoa Kỳ của người giữ visa công tác du lịch B1/B2, kể cả những người theo Chương trình Miễn trừ visa.

Tóm tắt

  • Một Bản ghi nhớ mới của Tổng thống đã chỉ thị các cơ quan nhập cảnh phát triển các kế hoạch để có thể giảm việc cư trú quá hạn tại Hoa Kỳ của người giữ visa công tác du lịch B1/B2, kể cả những người theo Chương trình Miễn trừ visa.
  • Bản ghi nhớ cũng chỉ thị các cơ quan phát triển các kiến nghị thi hành tập trung vào các quốc gia có tỷ lệ cư trú quá hạn trên 10% đối với visa không định cư.
  • Chỉ thị này sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức đến visa B1/B2 hoặc Chương trình Miễn trừ visa nhưng có thể sẽ dẫn đến những hạn chế trong tương lai.

Thông tin chi tiết

Một bản ghi nhớ mới của Tổng thống đã chỉ thị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (DOS) và Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) đề xuất các giải pháp để giảm bớt số lượng khách du lịch B1/B2 cư trú quá thời gian cho phép tại Hoa Kỳ, bao gồm cả những người sử dụng Chương trình Miễn trừ Visa (VWP), cũng như có hành động để giảm tỷ lệ cư trú quá hạn của các loại visa không định cư nói chung.

Bản ghi nhớ chỉ thị các cơ quan nhập cảnh liên bang như sau:

  • Những đề xuất cho Chương trình Miễn trừ Visa: Trong vòng 180 ngày, Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ phải báo cáo cho Tổng thống Trump những nỗ lực để giảm bớt việc cư trú quá hạn cũng như đưa ra những kiến nghị cho việc thi hành những quy định của chương trình.
  • Việc thi hành tập trung vào các quốc gia có tỷ lệ cư trú quá hạn của visa B trên 10%: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cùng với Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ và Bộ Tư Pháp phải trình Tổng thống Trump các đề xuất để giảm lượng cư trú quá hạn của visa B từ các quốc gia có tỷ lệ cư trú quá hạn trên 10%, như đã xác định trong báo cáo của Bộ An Ninh Nội Địa trong năm 2018 (DHS FY 2018 Entry/Exit Overstay Report). Những hành động được đề xuất để phòng chống công dân của những quốc gia này bao gồm việc tạm ngưng hoặc giới hạn việc du lịch của những người hiện đang giữ visa B, tạm ngưng việc cấp visa B, giới hạn thời gian vào Hoa Kỳ và/hoặc yêu cầu thêm giấy tờ. Kiến nghị của các cơ quan phải được đệ trình lên Tổng thống trong phòng 120 ngày kể từ ngày công bố bản ghi nhớ.
  • Hành động để giảm tỷ lệ cư trú quá hạn của tất cả các loại visa không định cư: Bộ Ngoại Giao và Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ được chỉ thị phải hành động “ngay lập tức” để giảm tỷ lệ cư trú quá hạn của tất cả các loại visa không định cư. Bản ghi nhớ đặc biệt chỉ thị Bộ Ngoại Giao và Bộ An Ninh Nội Địa phải phát triển các thước đo để áp đặt cam kết nhập cảnh như là một phương tiện để thực thi tuân thủ visa của tất cả các loại visa không định cư và nộp một báo cáo cho Tổng thống về vấn đề này trong vòng 120 ngày

Bản ghi nhớ này có ý nghĩa như thế nào đối với người lao động và công dân nước ngoài

Bản ghi nhớ này không có ảnh hưởng ngay lập tức đối với chương trình visa B1/B2 hoặc chương trình miễn trừ visa, nhưng là một phần  trong trọng điểm của Chính quyền Trump tập trung vào việc thi hành và tuân thủ visa du lịch. Gần đây, Chính phủ đã thêm yêu cầu kiểm tra dấu vân tay và những sáng kiến tuân thủ mới cho những người không định cư đang cố gắng tìm kiếm khả năng gia hạn thời gian cư trú của họ tại Hoa Kỳ, bao gồm cả những người đi công tác và du lịch. Cuối năm nay, Bộ An Ninh và Nội Địa Hoa Kỳ sẽ có kế hoạch ban hành quy định có thể đưa ra những hạn chế mới cho visa du lịch

Nhìn chung, gia tăng xem xét kỹ lưỡng chương trình visa du lịch và cư trú quá hạn làm nổi bật tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định của chương trình định cư. Các tổ chức có thể muốn áp dụng các biện pháp để đánh giá lịch trình công tác của họ để đảm bảo tính tuân thủ. Tất cả những người nước ngoài đang cư trú tạm thời tại Hoa Kỳ nên đảm bảo rằng họ được Cục Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ cho phép nhập cảnh Hoa Kỳ trong thời hạn cho phép và họ sẽ rời khỏi Hoa Kỳ trước khi hết hạn khoảng thời gian được phép cư trú. Người nước ngoài có thể xem thời gian cư trú hợp pháp chính thức của họ trên trang web I-94 của Cục Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ

(NGUỒN: HÃNG LUẬT FRAGOMAN – 23/04/2019. Bản dịch: Mattlaw)

Tin liên quan

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi