Khách mời đặc biệt thứ 2 của chương trình Breakfast Talk 3

#Breakfasttalk3 tiếp theo sẽ là Chương trình #đầu_tư_định_cư_Úc_Newzealand.

Và điều chắc chắn không thể thiếu đó là khách mời đặc biệt tham gia tư vấn cũng như trả lời trực tiếp trả lời các câu hỏi của khách hàng đó là Mr Lee-luật sư tư vấn di trú New Zealand về chương trình Thị thực đầu tư New Zealand và thị thực dành cho doanh nhân.

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi