Khách mời đặc biệt tại Breakfast Talk 3

#Breakfasttalk3 tiếp theo sẽ là Chương trình #đầu_tư_định_cư_Úc_Newzealand.

👉Một trong số khách mời đặc biệt của chương trình sẽ là Mr Ivan Chait-Giám đốc IMC Migration và là chuyên gia tư vấn có hơn 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực #di_trú_Úc#visa_Úc

Ivan chuyên cung cấp hàng loạt những dịch vụ đầu tư định cư tại Úc trong vòng 32 năm qua. Trong suốt giai đoạn này, Ivan thành lập những văn phòng tư vấn tại Úc, Anh, Nam Phi và châu Á dưới sự hỗ trợ của nhóm chuyên gia tư vấn tận tâm. Chuyên môn kỹ thuật của Ivan là tất cả các loại đơn thường trú hoặc tạm trú tại Úc, bao gồm di dân theo diện doanh nghiệp, đầu tư, việc làm, di dân tay nghề và đoàn tụ gia đình.

Ngoài ra ông còn là Kế Tóan Viên đủ điều kiên và là Tư Vấn Nhập Cư Úc – giấy phép hành nghề số 9253612. Ivan từng làm Giám Đốc và Thủ Quỹ Quốc Gia của Viện Di Cư Úc và Cơ Quan Đăng Ký Chuyên Viên Tư Vấn Di Cư. Ông ấy cũng là thành viên của Học Viện Di Cư Úc và là người thuyết trình thường xuyên về các chủ đề nhập cư Úc tại các Chương trình Phát triển Chuyên viên Tư vấn Di Cư chuyên nghiệp và tại các diễn đàn công cộng.

👉Ông sẽ giới thiệu và trả lời trực tiếp tất cả câu hỏi của quý khách hàng tham gia hội thảo này về chương trình “#Đầu_tư_định_cư_Úc#Thị_thực_dành_cho_doanh_nhân“.

🎯Đăng ký tham gia chương trình:

CÔNG TY TNHH MATTLAW

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi