Định cư Quebec 2018: Những thay đổi đối với các nhà đầu tư

Gần đây đã có nhiều thay đổi đối với việc nhập cư Quebec. Hôm nay, chúng tôi muốn xem xét những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các lớp kinh doanh nhập cư của Quebec. Những người hy vọng sẽ đến Quebec với tư cách là các nhà đầu tư, doanh nhân hoặc những người kinh doanh tự làm chủ, nên xem xét những thay đổi bên dưới để đảm bảo họ đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với việc nhập cư Quebec.

CÁC THAY ĐỔI VỀ XUẤT NHẬP CẢNH QUEBEC

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2018, Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion (MIDI) đã công bố một loạt các thay đổi đối với chính sách và thủ tục nhập cư của tỉnh. Những thay đổi này bao gồm một số tác động quan trọng đối với các loại hình kinh doanh nhập cư của Quebec. Hiện tại, Quebec điều hành ba dòng nhập cư cho những người kinh doanh:

  • Chương trình đầu tư Quebec
  • Chương trình Doanh nhân Quebec
  • Chương trình Công nhân Tự làm việc tại Quebec

Một trong ba chương trình này nhắm vào một nhóm người kinh doanh khác nhau. Các doanh nhân và các luồng tự kinh doanh cũng yêu cầu các ứng cử viên có một số lượng đáng kể kinh nghiệm chuyên môn trong nghề nghiệp của họ, chứng minh rằng họ có cơ hội thành công trong nền kinh tế Quebec.

Dưới đây là những thay đổi được đưa ra bởi MIDI trong thông báo gần đây của họ!

Quebec đã thông báo rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ ứng dụng nào cho Nhà đầu tư Quebec , Doanh nhân Quebec và Quebec Tự kinh doanh cho đến ít nhất là ngày 15 tháng 8 năm 2018. Sau ngày này, chính phủ sẽ phát hành thêm thông tin về ý định của họ với các chương trình này cho phần còn lại của năm. Mặc dù không có gì đảm bảo rằng sau ngày 15 tháng 8, tỉnh sẽ chấp nhận đơn đăng ký mới.

Cần lưu ý rằng các doanh nhân Quebec và Quebec tự doanh đã được đóng cửa để ứng dụng mới trong nhiều năm. Chương trình Nhà đầu tư Quebec đã mở cửa cho các ứng dụng mới cho đến ngày 23 tháng 2 năm 2018.

Hiện tại, cả ba lớp nhập cư kinh doanh đều sử dụng lưới điểm riêng biệt để đánh giá ứng cử viên. Một ứng cử viên được chỉ định một số điểm nhất định liên quan đến tuổi tác, giáo dục, kinh nghiệm làm việc, nguồn lực tài chính, v.v. Chỉ những người đáp ứng số điểm tối thiểu được xác định trước mới đủ điều kiện để nộp cho chương trình.

MIDI đã thông báo rằng họ sẽ vẫn sử dụng lưới điểm để chọn ứng cử viên cho Nhà đầu tư Quebec, Doanh nhân Quebec và Công nhân tự kinh doanh Quebec. Tuy nhiên, tiêu chí cho các lưới điểm này và việc phân bổ điểm chính xác có thể thay đổi. Chính phủ vẫn chưa công bố cách các lưới điểm này sẽ hoạt động hoặc họ đã thông báo liệu khi nào hoặc khi nào các thay đổi sẽ có hiệu lực.

SỐ TIỀN ĐẦU TƯ BẮT BUỘC SẼ TĂNG

Những người muốn di cư đến Quebec vì các nhà đầu tư nên lưu ý rằng các yêu cầu đầu tư có thể trở nên khắt khe hơn trong tương lai gần. Theo lớp nhà đầu tư hiện tại, tất cả các nhà đầu tư phải có giá trị ròng tối thiểu là $ 1,6 triệu CAD và phải đầu tư ít nhất $ 800,000 CAD tại Quebec trong thời hạn năm năm. Theo các điều khoản mới, các nhà đầu tư sẽ được yêu cầu phải có một giá trị ròng cá nhân ít nhất là $ 2 triệu CAD và đầu tư $ 1,2 triệu CAD. Một lần nữa, ngày những thay đổi này sẽ được giới thiệu vẫn chưa được công bố.

Nếu bạn muốn di cư sang Canada, bạn nên biết rằng có rất nhiều chương trình nhập cư dành cho doanh nhân. Nhiều tỉnh và vùng lãnh thổ hoạt động các chương trình nhập cư dựa trên kinh doanh và nhà đầu tư.

Theo Canada247

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi