Đánh giá kỹ năng định cư tay nghề Úc: Các thuật ngữ về Tiêu chí Đánh giá Trình độ

Thế nào là lĩnh vực học thuật có liên quan cao?

Một lĩnh vực học thuật có liên quan cao chính là chuyên ngành trên bằng cấp có phù hợp với nghề nghiệp được đề cử cho mục đích đánh giá kỹ năng hay không. 

Để xác định xem bằng cấp có thuộc lĩnh vực liên quan nhiều đến nghề nghiệp được đề cử hay không, cơ quan đánh giá bằng cấp sẽ xem xét một số yếu tố như:

 • bằng cấp chuyên môn có phù hợp với nghề nghiệp tại Úc hay không

 • độ sâu và rộng của lĩnh vực chuyên ngành

 • kết quả việc làm đầu ra của bằng cấp ở nước sở tại

 • các yêu cầu của khóa học như luận văn, đề tài dự án hay thực tập tốt nghiệp

Thế nào là trình độ học vấn cần thiết?

Bằng cấp được đánh giá phải ở trình độ học vấn cần thiết cho nghề nghiệp được chỉ định. Mỗi nghề nghiệp yêu cầu một trình độ học vấn cụ thể dựa trên Khung trình độ bằng cấp của Úc (AQF). Mỗi nghề nghiệp cũng được xác định bởi một cấp độ kỹ năng việc làm. Ví dụ, Chuyên viên thống kê (ANZSCO Code 224111) yêu cầu người nộp đơn phải có tối thiểu bằng cử nhân hoặc cao hơn.

Để đánh giá các bằng cấp ở nước ngoài so với AQF thì cần xem xét các yếu tố sau:

 • hệ thống giáo dục của nước cấp bằng

 • sự công nhận chương trình học và bằng cấp của trường ở nước sở tại

 • mức độ, cấu trúc, thời gian và nội dung của chương trình học

Các thuật ngữ chính về Tiêu chí Đánh giá Việc làm

Thế nào là việc làm có liên quan cao?

Việc làm toàn thời gian (ít nhất 20 giờ mỗi tuần) và được trả lương mới được xem là đủ tiêu chuẩn cho mục đích đánh giá kỹ năng. Các nhiệm vụ chính trong công việc hàng ngày phải phù hợp chặt chẽ với các nhiệm vụ chính được đảm nhận trong nghề nghiệp đó ở Úc. Công việc được đánh giá cũng phải được thực hiện ở cấp độ kỹ năng cần thiết của nghề nghiệp được chỉ định.

 • Việc làm phải có kỹ năng

Một công việc được coi là 'có tay nghề cao' phải đáp ứng 2 yêu cầu:

 • công việc phải được đảm nhận sau khi bạn đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho nghề nghiệp được chỉ định

 • các nhiệm vụ chính của công việc hiện tại có liên quan đến nghề nghiệp được chỉ định

Mỗi nhóm nghề nghiệp ANZSCO liệt kê một loạt các nhiệm vụ cũng như các cấp độ kỹ năng khác nhau được yêu cầu dựa trên bản chất của từng nghề nghiệp. Các nhiệm vụ nghề nghiệp có thể khác nhau về phạm vi trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng cần thiết. Thông thường mức lương sẽ phản ánh mức độ kỹ năng cần thiết.

Ví dụ:

Nhiệm vụ của Giám đốc dịch vụ khách hàng (ANZSCO Mã 149212) bao gồm giám sát nhân viên cung cấp dịch vụ khách hàng, phát triển và xem xét các chính sách và thủ tục liên quan đến quan hệ khách hàng và liên lạc với các đơn vị tổ chức khác để nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng.

 • Việc làm phải được trả lương

Đối với mục đích đánh giá kỹ năng, công việc toàn thời gian là công việc được trả lương và tối thiểu 20 giờ mỗi tuần. Khoảng thời gian làm việc không đủ 20 giờ mỗi tuần trong một năm sẽ không được xem xét. Ví dụ: nếu một công việc được làm 12 giờ mỗi tuần trong khoảng thời gian 3 tháng và sau đó được làm 40 giờ mỗi tuần trong khoảng thời gian 7 tháng, thì chỉ khoảng thời gian 7 tháng sẽ được xem xét cho mục đích đánh giá kỹ năng.

 • Nghỉ phép

Chỉ những khoảng thời gian nghỉ phép được hưởng nguyên lương mới được tính vào thời gian cho mục đích đánh giá. 

Việc làm trước và sau bằng cấp

Trong một số trường hợp, ứng viên có thể đã đạt được kinh nghiệm làm việc liên quan trước khi đạt được bằng cấp yêu cầu. Nếu nghề nghiệp được chọn để đánh giá thuộc Nhóm B, C và D (theo phân loại của cơ quan đánh giá VETASSESS) thì việc làm đó có thể được xem xét cho mục đích đánh giá kỹ năng.

Yêu cầu đối với nhóm B, C và D như sau:

 • Nhóm B – có 5 năm làm công việc liên quan đến công việc được chọn để đánh giá kỹ năng, trong đó phải làm ít nhất 1 năm trong 5 năm gần nhất trước khi nộp đơn.

 • Nhóm C và D – có 3 năm làm công việc liên quan đến công việc được chọn để đánh giá kỹ năng, trong đó phải làm ít nhất 1 năm trong 5 năm gần nhất trước khi nộp đơn.

Ngày công nhận tay nghề cao là gì?

Là một phần của quá trình đánh giá, cơ quan đánh giá sẽ xác định ngày bạn đáp ứng các yêu cầu về cấp độ kỹ năng cho nghề nghiệp được chỉ định.  

Ngày công nhận tay nghề trên thư kết quả được xác định bằng cách đánh giá trình độ và việc làm dựa trên các tiêu chí đánh giá kỹ năng cho từng nghề nghiệp được chỉ định. Thư kết quả sẽ thể hiện kinh nghiệm làm việc được coi là đáp ứng các tiêu chí (thời gian đủ điều kiện) và được xem xét để tính điểm. 

Đề cử nghề nghiệp

Đương đơn cần phải đề cử một nghề nghiệp như một phần của việc nộp đơn đăng ký Đánh giá Kỹ năng chính thức, bằng cách đề cử nghề nghiệp phù hợp nhất với bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của mình.

Việc Đánh giá Kỹ năng là bắt buộc đối với các loại thị thực ENS, GSM, RSMS hoặc TSS. Ngoài các yêu cầu về bằng cấp, đương đơn cũng được yêu cầu cung cấp bằng chứng về kinh nghiệm làm việc (có ít nhất 1 năm làm việc có liên quan trong vòng 5 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.)  

Danh sách nghề nghiệp có tay nghề cao

Các nghề nghiệp có thể bị xóa khỏi Danh sách Nghề nghiệp Có tay nghề ngắn hạn (STSOL), Danh sách Kỹ năng Chiến lược Trung và Dài hạn (MLTSSL) và Danh sách Nghề nghiệp Khu vực (ROL) bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo bởi Chính phủ Úc. Đương đơn có trách nhiệm đảm bảo rằng nghề nghiệp bạn đề xuất đủ điều kiện khi gửi đơn đăng ký đánh giá kỹ năng. 

Đối với các yêu cầu liên quan đến thị thực, bao gồm các cảnh báo có thể áp dụng cho một số ngành nghề nhất định, vui lòng truy cập trang web của Bộ Nội vụ .

Theo VETASSESS (lược dịch) 

Biên soạn MattLaw 

Liên hệ:

+ Hotline: 097 677 9196
+ Email: info@mattlawvn.com
+ Website: https://mattlawvn.com
+ Địa chỉ: Tòa nhà The Prince Residence, P1-03.36 Lầu 3. Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam.

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

 • Gửi đi