Chương trình định cư liên bang Canada diện tay nghề dành cho lao động nông nghiệp – thực phẩm AGRI FOOD PILOT

Cơ quan Di trú, Tị nạn & Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết, chi tiết về cách thức nộp hồ sơ cho Chương trình Thí điểm Agri-Food Immigration Pilot sẽ có vào đầu năm 2020.

Chương trình thí điểm 3 năm Agri-Food Immigration Pilot sẽ giúp giữ chân các lao động ngoại quốc có kinh nghiệm, không làm việc theo thời vụ có thư mời làm việc hợp lệ trong ngành nông nghiệp – thực phẩm.

Chương trình định cư liên bang Canada diện tay nghề (Chương trình thí điểm định cư cho công nhân nông nghiệp – thực phẩm)

Điều kiện tham gia

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông
 • Tiếng Anh: CLB 4
 • Tuổi: 18 – 45
 • Những yêu cầu khác: Có sức khỏe, không có tiền án tiền sự

Những lợi thế của chương trình

 1. Điều kiện tham gia thấp
 2. Không yêu cầu EOI, hồ sơ nộp trước sẽ được xét duyệt trước, thời gian xử lý nhanh chòng
 3. Nộp đơn liên bang sau khi làm việc tại Canada được 12 tháng
 4. PR được cấp cho toàn bộ thành viên của gia đình

Các công việc

 • Hái nấm
 • Cắt thịt
 • Chế biến cá
 • Chế biến gà

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

 • Gửi đi