CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG NEWFOUNDLAND VÀ LABRADOR

Chương trình đề cử tỉnh bang Newfoundland và Labrador (NLPNP) ưu tiên dành cho những cá nhân có kinh nghiệm làm việc trong những ngành nghề có nhu cầu cao tại Newfoundland và Labrador. Đây là một trong những chương trình đề cử tỉnh bang nhanh nhất ở khu vực Đại Tây Dương của Canada và tập trung chủ yếu vào các ngành như Công nghệ máy tính, Chăm sóc sức khỏe, Nuôi trồng thủy sản và Kỹ thuật.

Những lợi ích

1. Đơn vị tuyển dụng xuất sắc, nghề nghiệp hấp dẫn

2. Yêu cầu tiếng anh tối thiểu IELTS 5.0

3. Nộp hồ xin Bảo lãnh Tỉnh bang mà không cần giấy phép lao động

4. Có thể làm việc tại Hoa Kỳ sau khi có quốc tịch Canada

Các vị trí việc làm đang tuyển dụng:

Lập trình viên phần mềm, Lập trình viên UI/UX, Lập trình viên AI, Lập trình viên AR, Lập trình viên Python, Lập trình viên NET, Hỗ trợ mạng máy tính, Chuyên gia bảo mật máy tính...

Điều kiện ứng tuyển 

Tiếng Anh tối thiểu CLB5

Độ tuổi: 21-50 tuổi

Tối thiểu đại học

Ứng viên dưới 40 tuổi và có IELTS 6.0 trở lên được ưu tiên

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan: khoa học máy tính, công nghệ, kỹ thuật.

Lý lịch tư pháp trong sạch, sức khỏe tốt.


NHỮNG VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Yêu cầu công việc

1. Nhà phân tích dữ liệu

C/C++, Python, ROS, CUDA, Tensorflow, QT, Matlab/Octave

2. Lập trình viên phần mềm AR

Ngôn ngữ lập trình: C++, HLSL, GLSL, Python

APIs: DirectX, Vulkan, OpenGL, Metal

Engines: UE4, Unity

3. Thiết kế phần mềm

JavaScript, React.js, GraphQL, Node.js, Postgres, RESTful API

4. Lập trình máy tính

JavaScript, Angular, Ionic, Cordova, AWS, Firebase, C, Python

5. Lập trình web

Salesforce, Python, Java, AWS (EC2, S3, Glue, Athena), SQL, JS, Node.js

6. Nhà phát triển cơ sở dữ liệu

PHP, Laravel, JS, TypeScript, React.js, Node.js, Lambda, AWS, SQL, Testing, React-Native

 

Liên hệ:

+ Hotline: 097 677 9196
+ Email: info@mattlawvn.com
+ Website: https://mattlawvn.com
+ Địa chỉ: Tòa nhà The Prince Residence, P1-03.36 Lầu 3. Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam.

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi