Chính Phủ Canda tăng mức trợ cấp dành cho trẻ em (CHILD BENEFIT)

Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, đã nói rằng Chính phủ của Ông sẽ tăng mức trợ cấp dành cho trẻ em (Canada Child Benefit) trong một thông báo vào hôm thứ 6 tuần trước.

Theo giải thích của Chính phủ Canada, việc tăng trợ cấp dành cho gia đình có con nhỏ là nhằm giúp các gia đình Canada thích dễ dàng thích ứng với những chi phí sinh hoạt đang ngày càng tăng cao.

Theo đó, mức trợ cấp tối đa cho các già đình con con nhỏ dưới 6 tuổi là $6,400 mỗi năm như trước đây sẽ được tăng lên mức $6,496. Đối với gia đình có con từ 6 đến 17 tuổi nhận được mức trợ cấp $5,400 như trước đây sẽ tăng lên mức $5,481 mỗi năm.

Mức trợ cấp này được tính dựa trên mức thu nhập của của 2 vợ chồng và sẽ giảm xuống theo tỷ lệ thu nhập của gia đình. Theo đó, các gia đình có con nhỏ có tổng thu nhập dưới $30,450 mỗi năm sẽ được hưởng mức trợ cấp tối đa và những gia đình có thu nhập cao quá sẽ không được hưởng mức trợ cấp này.

Theo báo cáo của Chính phủ cho thấy, trợ cấp dành cho gia đình có con nhỏ đã chi ra hơn $23.3 tỷ đô cho khoảng 3.7 triệu gia đình Canada với hơn 300,000 trẻ em được hưởng lợi từ chương trình này.

Trước đó, Chính phủ Đảng Tự Do thông báo sẽ không tăng trợ cấp dành cho các gia đình có trẻ em cho đến sau cuộc bầu cử vào năm 2019 nhưng họ lại bất ngờ làm điều này ngay trước thềm bầu cử.

Theo tintuccanda

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi