Canada tạm thời miễn kiểm tra y tế cho một số người nhập cư

Người nộp đơn nhập cư tại Canada có thể không cần phải kiểm tra y tế bổ sung cho đơn xin thường trú nhân của họ.Công dân nước ngoài đang ở Canada có thể không phải hoàn thành bài kiểm tra y tế như một phần của đơn xin nhập cư của họ.Khi nộp đơn xin thường trú nhân hoặc xin thị thực thường trú nhân, người nộp đơn thường phải cung cấp giấy khám sức khỏe nhập cư hoặc số nhận dạng y tế duy nhất từ lần khám sức khỏe trước đó của họ.

Chính sách công mới áp dụng cho công dân nước ngoài ở Canada:

đã nộp đơn xin thường trú nhân và chưa hoàn thành cuộc kiểm tra y tế nhập cư mới; đã hoàn thành cuộc kiểm tra sức khỏe trong vòng năm năm qua và được phát hiện là không gây rủi ro cho sức khỏe hoặc an toàn cộng đồng, hoặc tuân thủ yêu cầu báo cáo cho cơ quan y tế để theo dõi; và đã không rời Canada hơn sáu tháng trong năm qua để sống ở một quốc gia nằm trong danh sách các quốc gia yêu cầu kiểm tra y tế nhập cư của chính phủ liên bang .

Các thành viên gia đình của đương đơn cũng có thể đủ điều kiện theo chính sách công tạm thời này nếu họ đáp ứng các tiêu chí được liệt kê ở trên và cũng đang sống ở Canada.

Biện pháp này có hiệu lực đến ngày 28 tháng 12 năm 2021. Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết chính sách mới sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ nộp đơn nhập cư, cho phép nhiều người tạm trú có được tình trạng thường trú nhân đầy đủ. Đổi lại, điều này sẽ giúp hỗ trợ mục tiêu của chính phủ là thu nhận 401.000 người nhập cư mới trong năm nay. Mặc dù tính đến tháng 4, Canada hiện đang thiếu mục tiêu này.

Hiện tại có rất nhiều người nộp đơn xin định cư tại Canada. Trong suốt đại dịch, chính phủ đã tập trung nỗ lực vào các con đường dẫn đến nơi cư trú lâu dài cho những người tạm trú. Đây là một phần trong nỗ lực hướng tới mục tiêu nhập cư trong bối cảnh hạn chế đi lại và các biện pháp liên quan đến coronavirus khác.

Chính phủ đã thực hiện hai cách chính. Nó đã sử dụng hệ thống Express Entry hiện có của mình để gửi Thư mời Nộp đơn xin thường trú cho các ứng viên có nhiều khả năng ở Canada. Cũng trong tháng 5, Bộ trưởng Nhập cư Marco Mendicino đã đưa ra sáu con đường tạm thời để thường trú cho những người nói tiếng Pháp, công nhân thiết yếu và sinh viên quốc tế tốt nghiệp. Trong vòng 25 giờ, tất cả 40.000 chỗ dành cho sinh viên tốt nghiệp đã được sử dụng hết. Chính phủ vẫn đang chấp nhận đơn đăng ký cho các luồng nhân viên thiết yếu và nói tiếng Pháp cho đến ngày 5 tháng 11 hoặc cho đến khi lấp đầy chỗ trống.

Trích nguồn: https://www.cicnews.com/2021/06/canada-temporarily-exempting-some-immigrants-from-medical-exam-0618518.html#gs.5bp2l3
Biên soạn: MattLaw


Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi