10 lợi ích quan trọng của thẻ xanh EB-5 mà bạn cần biết

Chương trình EB-5 đã được Quốc hội tạo ra vào năm 1990 như một cách để kích thích nền kinh tế Mỹ thông qua đầu tư vốn và tạo việc làm. Cần 1 triệu đô la, hoặc thông thường là 500.000 đô la, thành lập một doanh nghiệp thương mại mới đủ điều kiện và tạo 10 việc làm cho công nhân Mỹ, công dân nước ngoài và thành viên gia đình trực tiếp của họ có thể nhận thẻ xanh EB-5 của Hoa Kỳ (trạng thái thường trú hợp pháp).

Chương trình EB-5 là gì, những lợi ích gì, và làm thế nào để các công dân nước ngoài có thể nhận được các phúc lợi thẻ xanh EB-5 này cho gia đình của họ?

Chương trình EB-5 đã được Quốc hội tạo ra vào năm 1990 như một cách để kích thích nền kinh tế Mỹ thông qua đầu tư vốn và tạo việc làm. Cần 1 triệu đô la, hoặc thông thường là 500.000 đô la, thành lập một doanh nghiệp thương mại mới đủ điều kiện và tạo 10 việc làm cho công nhân Mỹ, công dân nước ngoài và thành viên gia đình trực tiếp của họ có thể nhận thẻ xanh của Hoa Kỳ (trạng thái thường trú hợp pháp).

Dưới đây là danh sách tóm tắt về 10 lợi ích của đầu tư lấy thẻ xanh EB-5 hấp dẫn nhất:

 • Chỉ với một đơn EB-5, một nhà đầu tư EB-5, vợ / chồng và con cái chưa lập gia đình của họ dưới 21 tuổi đều hội đủ điều kiện nhận thẻ xanh và hưởng lợi từ các đặc quyền.
 • Bạn có thể đi đến Hoa Kỳ mà không cần visa. Nó làm cho du lịch quốc tế dễ dàng hơn.
 • Các chủ nhà nước ngoài có thể tiết kiệm thuế bằng cách nộp đơn xin nhập cư.
 • Không có hạn chế về việc làm nên các chủ thẻ xanh EB-5 có thể làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào. Công việc của họ không nhất thiết phải ở trong tình trạng giống như lĩnh vực đầu tư EB-5 của họ.
 • Không cần phải quản lý hàng ngày khoản đầu tư EB-5 của họ, nếu đầu tư vào Chương trình Trung tâm khu vực, có thể giải phóng thời gian để bạn có thể theo đuổi lợi ích kinh doanh của riêng bạn.
 • Bạn có thể đủ điều kiện cho việc đóng học phí đại học theo mức tiểu bang, tiết kiệm cho bạn hàng ngàn đô la so với học phí mà sinh viên nước ngoài phải trả. Hoa Kỳ có một số trường cao đẳng và trường đại học có uy tín nhất trên thế giới.
 • Nếu tình hình chính trị hoặc kinh tế ở nước bạn gây nguy hiểm cho bạn bất cứ lúc nào, bạn, vợ / chồng của bạn và con cái chưa lập gia đình của bạn dưới 21 tuổi có thể di chuyển sang Hoa Kỳ bằng thẻ xanh này.
 • Bạn có thể hội đủ điều kiện để được bảo hiểm xã hội và Medicare.
 • Sau 5 năm, bạn có thể đủ điều kiện cho việc nhập quốc tịch Hoa Kỳ.
 • Nếu bạn không muốn nộp đơn xin nhập quốc tịch, bạn có thể thay thế thẻ xanh EB-5 của mình sau 10 năm mà không phải trải qua quá trình đánh giá.

Theo tincanada247

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

 • Gửi đi