Đầu tư theo Hiệp ước E-2

Thị thực không định cư E-2 cho phép công dân của một quốc gia có Hiệp ước (quốc gia mà Hoa Kỳ duy trì hiệp ước thương mại và hàng hải, hoặc quốc gia duy trì một hiệp định quốc tế đủ điều kiện với Hoa Kỳ hoặc được coi là một quốc gia đủ điều kiện bởi pháp luật) được đầu tư vốn vào một doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. 

Tiêu chuẩn chung của Nhà đầu tư theo Hiệp ước

Để đủ điều kiện cho thị thực E-2, nhà đầu tư hiệp ước phải:

 • Là công dân của quốc gia duy trì hiệp ước thương mại và hàng hải với Hoa Kỳ;

 • Đầu tư một số vốn đáng kể vào một doanh nghiệp chân chính ở Hoa Kỳ; và

 • Đến Hoa Kỳ với mục đích phát triển và định hướng doanh nghiệp đầu tư (sở hữu 50% doanh nghiệp hoặc nắm quyền kiểm soát hoạt động công ty)

Vốn đầu tư phải là nguồn tiền hợp pháp, bao gồm các quỹ và / hoặc các tài sản khác, chịu rủi ro nhằm mục tiêu tạo ra lợi nhuận và phải là một phần hoặc toàn bộ của việc thua lỗ nếu đầu tư không thành công: 

 • Liên quan mật thiết đến tổng chi phí mua một doanh nghiệp sẵn có hoặc thành lập một doanh nghiệp mới

 • Đủ để đảm bảo cam kết tài chính của nhà đầu tư Hiệp ước đối với hoạt động thành công của doanh nghiệp

 • Ở mức đảm bảo khả năng cho nhà đầu tư sẽ phát triển và định hướng thành công doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp chân chính đề cập đến một cam kết kinh doanh hoặc thương mại thực tế, đang hoạt động và sản xuất dịch vụ hoặc hàng hóa vì lợi nhuận. Nó phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành để kinh doanh trong phạm vi quyền hạn của mình.

Thời gian lưu trú

Các nhà đầu tư đủ điều kiện sẽ được phép lưu trú ban đầu tối đa là hai năm và được gia hạn mỗi hai năm mà không có giới hạn về số lần gia hạn. Tuy nhiên, mỗi lần gia hạn nhà đầu tư E-2 phải rời Mỹ khi thị thực hết hạn.

Điều khoản và Điều kiện của E-2

Nhà đầu tư E-2 chỉ có thể làm việc trong hoạt động đã được chấp thuận tại thời điểm được cấp thị thực. Tuy nhiên, một nhân viên E-2 cũng có thể làm việc cho công ty mẹ của tổ chức thuộc Hiệp ước E-2 hoặc một trong các công ty con của tổ chức đó, miễn là:

 • Mối quan hệ giữa các tổ chức được thiết lập;

 • Vị trí công việc yêu cầu các kỹ năng điều hành, giám sát hoặc các kỹ năng thiết yếu; và

 • Các điều khoản và điều kiện làm việc không có gì thay đổi.

Người sử dụng lao động nếu không còn sử dụng người lao động thuộc diện thị thực E-2 được khuyến nghị thông báo cho USCIS về điều này khi chấm dứt việc làm của người lao động đó.

Gia đình các nhà đầu tư thị thực E-2

Nhà đầu tư E-2 có thể đưa vợ/ chồng (E-2S) và con cái (E-2Y) chưa kết hôn dưới 21 tuổi đi cùng:

 • Các thành viên trong gia đình của nhà đầu tư E-2 có thể không cùng quốc tịch với đương đơn

 • Các thành viên trong gia đình sẽ được cấp thị thực cùng thời gian lưu trú với đương đơn 

 • Vợ/ chồng của nhà đầu tư E-2 có thể đi làm mà không bị hạn chế 

 • Ngoại trừ nhà đầu tư theo thị thực E-2 sẽ được tự động gia hạn thị thực 2 năm khi quay trở lại Mỹ sau khi du lịch tại nước ngoài, các thành viên phụ thuộc trong gia đình cần phải nộp đơn xin gia hạn trước khi thời hạn lưu trú tại Mỹ của họ hết hạn.

Nguồn: USCIS 

Biên soạn MattLaw 

Liên hệ:

+ Hotline: 097 677 9196
+ Email: info@mattlawvn.com
+ Địa chỉ: Tòa nhà The Prince Residence, P1-03.36 Lầu 3. Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam.

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

 • Gửi đi