Củng Cố Phát Triển Các Cộng Đồng Nông Thôn Ở Alberta Canada

Chính phủ Alberta đang lên kế hoạch hành động nhằm xây dựng năng lực phát triển kinh tế và truyền cảm hứng cho sự đổi mới và tăng trưởng ở các cộng đồng nông thôn. 

Các cộng đồng nông thôn đang đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và đa dạng hóa nền kinh tế của tỉnh bang Alberta. Để duy trì đà phát triển, chính phủ Alberta đang cung cấp một khoản tiền hỗ trợ cho việc xây dựng và phát triển năng lực. Các khoản tài trợ sẽ góp phần thúc đẩy các sáng kiến khu vực và mục tiêu dẫn đến sự phát triển và đa dạng hóa kinh tế nông thôn bền vững.

Kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh bang Alberta

Chính phủ Alberta đang cố gắng thực hiện những điều cần thiết để đảm bảo các cộng đồng nông thôn trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế của Canada. Những người nhận tài trợ sẽ đưa ra các sáng kiến giúp tăng cường năng lực phát triển kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững và đa dạng hóa trong các cộng đồng nông thôn tại tỉnh bang Alberta.

Kế hoạch phát triển kinh tế ở nông thôn Alberta có trọng tâm chiến lược là xây dựng năng lực kinh tế nông thôn. Những người nhận tài trợ sẽ biến chiến lược này thành hành động bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp và thành phố bằng các nguồn lực để tăng cường cơ hội phát triển kinh tế ở vùng nông thôn Alberta. Các tổ chức đã nhận được tài trợ một lần để xây dựng năng lực trong cộng đồng như:

 • Hiệp hội các xã hội nông nghiệp Alberta: 50.000 đô la cho Chuỗi huấn luyện cụm phát triển nông thôn tập trung vào phát triển du lịch nông nghiệp, tạo quan hệ đối tác nông thôn và sử dụng các phương pháp tiếp cận khu vực.

 • Nữ doanh nhân Alberta: 195.000 đô la để mở rộng chương trình Tiếp bước thành công, chương trình cung cấp cho các nữ doanh nhân bản địa sự cố vấn, đào tạo kinh doanh và hướng dẫn phát triển hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.

 • Đô thị Alberta: 150.000 đô la để hỗ trợ các thành viên tiếp cận các chương trình tài trợ cho các thành phố.

 • Nhà phát triển kinh tế Alberta: 130.000 đô la cho giáo dục và đào tạo kỹ năng, cố vấn và tạo mạng lưới chia sẻ các phương pháp hay nhất

 • Các đô thị nông thôn của Alberta: 150.000 đô la cho khóa học cán bộ phát triển kinh tế tập trung vào nông thôn và chương trình tài trợ vi mô để hỗ trợ các thành viên xác định các cơ hội phát triển kinh tế trong một đô thị hoặc khu vực.

 • Nông dân trẻ: 100.000 đô la cho một chương trình học nghề tại trang trại để phát triển các kỹ năng và kiến thức thực hành để điều hành một doanh nghiệp trang trại ở nông thôn.

Chính phủ Alberta cũng đã cam kết hỗ trợ 125.000 đô la cho mỗi chương trình trong số chín Liên minh phát triển kinh tế khu vực để hỗ trợ sự thịnh vượng kinh tế lâu dài ở các khu vực.

Củng cố phát triển toàn diện khu vực nông thôn Alberta

Các Liên minh phát triển kinh tế khu vực (REDA) hiểu những thách thức kinh tế mà khu vực phải đối mặt, cũng như những cơ hội có thể đáp ứng. Các khoản tài trợ sẽ cho phép khu vực tiếp tục xây dựng và phát triển các sáng kiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng và đa dạng kinh tế.

Ngoài ra, 200.000 đô la đã được phân bổ cho Trợ cấp thư viện công cộng để Phát triển kỹ năng ở nông thôn Alberta. Chương trình tài trợ một lần này sẽ hỗ trợ các hội đồng thư viện công cộng ở các khu vực nông thôn nhỏ hơn tăng cường các dịch vụ và chương trình của khu vực để hỗ trợ các cộng đồng trở nên kiên cường và bền vững hơn.

Các thư viện công cộng đóng vai trò là trung tâm cộng đồng quan trọng ở các thị trấn nhỏ và thành phố cỡ trung bình trên khắp Alberta. Thư viện không chỉ có sách mà còn là nơi để người dân Alberta trẻ và già kết nối với mạng internet và thế giới, để xây dựng các kỹ năng mới và tiếp cận việc cập nhật hồ sơ trực tuyến của mình và để những người mới đến khám phá văn hóa và lợi ích mà tỉnh bang mang lại. Những khoản đầu tư này cũng là một phần trong chiến lược phát triển nông thôn của tỉnh bang Alberta.

Mặt khác, Kế hoạch phát triển kinh tế ở nông thôn Alberta được công bố vào ngày 14 tháng 2 năm 2022, kéo dài trong vòng 5 năm và tập trung vào 5 định hướng chiến lược chính:

 • Xác định và cải thiện cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển kinh tế để hỗ trợ đầu tư và tăng trưởng ở vùng nông thôn Alberta

 • Nâng cao năng lực khởi nghiệp và văn hóa đổi mới trên khắp vùng nông thôn Alberta

 • Tạo điều kiện phát triển kỹ năng trong các cộng đồng nông thôn để nâng cao năng lực lực lượng lao động hiện nay và cho tương lai

 • Nâng cao danh tiếng và năng lực của vùng nông thôn Alberta như một điểm đến du lịch đa dạng

 • Tăng cường phát triển kinh tế nông thôn thông qua xây dựng năng lực khu vực và mục tiêu

Sự hỗ trợ này của Chính phủ Alberta đã củng cố tinh thần cho sự phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp và mở rộng chương trình Tiếp bước thành công của khu vực giúp tăng khả năng tiếp cận vốn, kết nối và năng lực cho phụ nữ bản địa đang xây dựng doanh nghiệp. Đồng hành kinh doanh như một cộng đồng có thể xây dựng một không gian thịnh vượng, toàn diện cho các doanh nhân trong tỉnh bang Alberta Canada.

Bài viết tham khảo tại:

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=86562C5F41790-A7EE-AF52-44279A3355269FD4

  

Liên hệ:

+ Hotline: 097 677 9196
+ Email: info@mattlawvn.com
+ Địa chỉ: Tòa nhà The Prince Residence, P1-03.36 Lầu 3. Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam.

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

 • Gửi đi