Cơ hội định cư Úc: Thêm nhiều ngành nghề vừa được bổ sung vào danh sách

Liên tục có những thay đổi lớn trong chính sách định cư: nhiều ngành nghề mới vừa được thêm vào danh sách MLTSSL, nới lỏng luật di trú và định cư Úc cho các lao động nước ngoài sang làm farm và thể thao.

Bộ trưởng Di trú David Coleman mới loan báo những thay đổi lớn trong hệ thống di trú, trong đó có những ngành nghề vừa được thêm vào danh sách tay nghề để nộp visa thường trú và tạm trú, đem lại nhiều cơ hội định cư Úc cho công dân toàn cầu.

Những thay đổi trong danh sách tay nghề đã được tham vấn với Bộ Việc làm và Doanh nghiệp nhỏ về thị trường lao động Úc. Theo đó, danh sách cập nhật có 36 nghề mới được thêm vào danh sách tay nghề Trung và Ngắn hạn (MLTSSL).

Các quy định về visa định cư Úc cũng được nới lỏng để giúp các nông gia và các cơ quan về thể thao có thể thuê mướn lao động nước ngoài, cụ thể, thời hạn visa cho những lao động ngoại quốc làm nông trại sẽ được kéo dài lên 4 năm, thời gian visa của vận động viên thể thao và nghệ sĩ là 8 năm

Danh sách mới nhất còn có thêm 18 ngành nghề mới bổ sung vào danh sách tay nghề vùng nông thôn (Regional Occupation List), những ngành nghề này cho phép chủ nhân bảo lãnh lao động ngoại quốc đến làm việc ở Úc trong vòng 4 năm ở một số vùng được chỉ định.

Những ngành mới trong danh sách tay nghề Trung và Ngắn hạn (MLTSSL)

 • Arts Administrator or Manager
 • Dancer or Choreographer
 • Music Director
 • Artistic Director
 • Tennis Coach
 • Footballer
 • Environmental Manager
 • Musician (Instrumental)
 • Statistician
 • Economist
 • Mining Engineer (excluding Petroleum)
 • Petroleum Engineer
 • Engineering Professionals nec
 • Chemist
 • Food Technologist
 • Environmental Consultant
 • Environmental Research Scientist
 • Environmental Scientists nec
 • Geophysicist
 • Hydrogeologist
 • Life Scientist (General
 • Biochemist
 • Biotechnologist
 • Botanist
 • Marine Biologist
 • Microbiologist
 • Zoologist
 • Life Scientists nec
 • Conservator
 • Metallurgist
 • Meteorologist
 • Natural and Physical Science Professionals nec
 • University Lecturer
 • Multimedia Specialist
 • Software and Applications Programmers nec
 • Horse Trainer

18 ngành mới thêm vào danh sách tay nghề vùng nông thôn

 • Aquaculture Farmer
 • Cotton Grower
 • Fruit or Nut Grower
 • Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus)/field crop grower (NZ)
 • Mixed Crop Farmer
 • Sugar Cane Grower
 • Crop Farmers nec
 • Beef Cattle Farmer
 • Dairy Cattle Farmer
 • Mixed Livestock Farmer
 • Deer Farmer
 • Goat Farmer
 • Pig Farmer
 • Sheep Farmer
 • Livestock Farmers nec
 • Mixed Crop and Livestock Farmer
 • Dentist
 • Anaesthetist
 • 27 nghề mới được thêm vào danh sách Tay nghề Ngắn hạn (STSSL)
 • Visual Arts and Crafts Professionals
 • Textile, Clothing and Footwear Mechanic
 • Watch and Clock Maker and Repairer
 • Chemical Plant Operator
 • Library Technician
 • Arts Administrator or Manager
 • Dancer or Choreographer
 • Music Director
 • Artistic Director
 • Footballer
 • Aquaculture Farmer
 • Cotton Grower
 • Authorised Version Explanatory Statement registered
 • Fruit or Nut Grower
 • Grain, Oilseed or Pasture Grower
 • Mixed Crop Farmer
 • Sugar Cane Grower
 • Crop Farmers nec
 • Beef Cattle Farmer
 • Dairy Cattle Farmer
 • Mixed Livestock
 • Pig Farmer
 • Sheep Farmer
 • Livestock Farmers nec
 • Mixed Crop and Livestock Farmer
 • Dentist
 • Anaesthetist
 • Tennis Coach
 • Australia’s Regional Occupation List has been expanded with 18 new occupations added to it.
 • Aquaculture Farmer
 • Cotton Grower
 • Fruit or Nut Grower
 • Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus)/field crop grower
 • Mixed Crop Farmer
 • Sugar Cane Grower
 • Crop Farmers nec
 • Beef Cattle Farmer
 • Dairy Cattle Farmer
 • Mixed Livestock Farmer
 • Deer Farmer
 • Goat Farmer
 • Pig Farmer
 • Sheep Farmer
 • Livestock Farmers nec
 • Mixed Crop and Livestock Farmer
 • Dentist
 • Anaesthetist

Theo SBS VietNam

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

 • Gửi đi