Canada đang cho phép một số người có Thị thực Working Holiday gia hạn thị thực của họ

Thị thực Working Holiday có thể đủ điều kiện để được gia hạn thêm 12 tháng.

Những người có Visa Working Holiday mà chuyến du lịch của họ bị gián đoạn do đại dịch đang có một cơ hội cuối cùng để đến Canada.

Thông thường, Thị thực Working Holiday là một thỏa thuận một lần và làm. Tuy nhiên, do đại dịch, Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đang đưa ra một ngoại lệ.

Những người có Visa Working Holiday mà thư giới thiệu (LOI) sắp hết hạn và những người không thể đi du lịch có thể gia hạn thư của họ. Chính sách mới không áp dụng cho những người tham gia International Experience Canada (IEC) khác, theo trang web của chính phủ .

Ngoài ra, Thị thực Working Holiday chỉ đủ điều kiện nếu LOI ban đầu được cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020. Không quan trọng nếu bạn đã được gia hạn , nhưng LOI hiện tại của bạn phải có ngày hết hạn trước ngày 21 tháng 12, 2021. Bạn vẫn đủ điều kiện đăng ký nếu LOI của bạn đã hết hạn.

Chính sách tạm thời được áp dụng kể từ ngày 30 tháng 7. Để tận dụng lợi thế của việc gia hạn, những người có Visa Working Holiday phải yêu cầu gia hạn bằng cách sử dụng biểu mẫu web của IRCC trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Y học

Việc kiểm tra y tế chỉ cần được thực hiện lại nếu bạn sống ở một quốc gia được chỉ định. Những người yêu cầu khám sức khỏe lại sẽ được liên lạc với một nhân viên di trú, người sẽ hỏi bạn có đồng ý với một cuộc kiểm tra sức khỏe mới hay không. Trong trường hợp bạn xác nhận rằng bạn sẽ trải qua một cuộc kiểm tra sức khoẻ mới, thì tệp của bạn có thể được mở lại với mục đích gửi yêu cầu kiểm tra sức khoẻ mới. Sau khi xác nhận y tế của bạn, bạn có thể được gia hạn LOI của mình.

Ngoài ra, không cần khám sức khỏe mới và gia hạn LOI có thể được cấp nếu bạn:

  • đã có IME cho lời mời làm việc trong một nghề nghiệp được chỉ định vẫn còn hiệu lực;
  • đã không sống ở một quốc gia được chỉ định trong 6 tháng liên tục trở lên trong năm trước khi yêu cầu gia hạn LOI; hoặc
  • không muốn, theo lựa chọn, để gia hạn khám sức khỏe của bạn.
  • Quyết định về tiện ích mở rộng LOI

Tất cả các phần mở rộng LOI sẽ được cấp tùy từng trường hợp theo quyết định của nhân viên di trú. Nếu được chấp thuận, gia hạn LOI sẽ có thời hạn 12 tháng kể từ ngày xử lý đơn đăng ký hoặc ngày hết hạn của LOI hiện tại.

Thị thực tạm trú (TRV) - người tham gia bắt buộc

Nếu bạn là người tham gia TRV và bạn nhận được phần mở rộng LOI, yêu cầu của bạn sẽ được chuyển tiếp đến Mạng Quốc tế (IN) để xử lý và cấp lại các sơ khai khi cần.

Điều quan trọng cần lưu ý là hiện tại, tất cả những người tham gia Thị thực Working Holiday phải có bằng chứng về lời mời làm việc hợp lệ để nhập cảnh vào Canad

Sẽ không có LOI mới nào được cấp, nhưng một thư trả lời đã được chuẩn hóa sẽ được gửi cho bạn. Bạn có thể được yêu cầu phải có TRV mới với ngày hiệu lực kéo dài. IRCC nhắc nhở những người tham gia đi du lịch với lá thư này vì nó có thể được yêu cầu khi nhập cảnh vào Canada.

Trích nguồn : https://www.cicnews.com/2021/09/canada-is-allowing-some-working-holiday-visa-holders-to-extend-their-visas-0919105.html#gs.azx7a2

Các chương trình định cư tại Canada hiện có

 

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi