Canada công bố chi tiết về Chương trình Cha mẹ và Ông bà 2021

IRCC sẽ tổ chức một cuộc xổ số để mời khoảng 30.000 người bảo lãnh cha mẹ và ông bà của họ để nhập cư vào Canada.


Các bậc cha mẹ và ông bà Chương trình (PGP) sẽ giới thiệu một xổ số một lần nữa.

Việc rút thăm sẽ diễn ra vào tuần ngày 20 tháng 9 năm 2021, sau đó thư mời sẽ được gửi trong vòng hai tuần. Những người được mời sẽ có 60 ngày để nộp đơn xin tài trợ của họ cho chính phủ Canada.

Điều này và các chi tiết khác của PGP 2021 đã được Bộ trưởng Nhập cư Marco Mendicino tiết lộ trong cuộc họp báo được tổ chức ở Surrey British Columbia ngay sau 5 giờ chiều theo Giờ Miền Đông hôm nay.

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ thu hút 30.000 ứng viên trước đó đã nộp đơn yêu cầu tài trợ từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2020 trong thời gian nhập học PGP năm ngoái.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó vào mùa thu năm ngoái, công dân Canada và các thường trú nhân đủ điều kiện đã có thể hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến để thông báo cho IRCC rằng họ quan tâm đến việc bảo lãnh cha mẹ và ông bà của họ cho tình trạng thường trú nhân Canada.

Sau đó, sở di trú đã chọn ngẫu nhiên 10.000 nhà tài trợ tiềm năng vào tháng 1 năm 2021. IRCC cho biết sẽ có thêm 30.000 ứng viên được mời vào cuối năm, một lần nữa sử dụng quy trình xổ số tương tự. Những người bày tỏ mong muốn tài trợ vào năm 2020, nhưng không được mời nộp đơn, có thể được xem xét trong đợt rút thăm sắp tới của PGP 2021.

IRCC đặc biệt khuyến khích các ứng viên đảm bảo thông tin họ đã gửi trên trang web của IRCC vào mùa thu năm ngoái vẫn được cập nhật, bao gồm cả chi tiết liên hệ của bạn.

PGP cho phép công dân và thường trú nhân Canada bảo lãnh cha mẹ và ông bà của họ nhập cư vào Canada. Cha mẹ và ông bà được chấp thuận theo chương trình này được cấp thường trú nhân và sau đó có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada.

Các yếu tố chính để đủ điều kiện cho PGP

Những cá nhân muốn đưa cha mẹ hoặc ông bà của họ đến Canada theo PGP được tìm kiếm cần phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của chương trình .

Người nộp đơn xin tài trợ PGP phải từ 18 tuổi trở lên, là công dân Canada, thường trú nhân, hoặc quốc gia thứ nhất và có các phương tiện để hỗ trợ thành viên gia đình mà họ đang bảo trợ.

Người bảo trợ cũng phải chứng minh rằng họ có đủ thu nhập để hỗ trợ tất cả các thành viên trong gia đình mà họ sẽ chịu trách nhiệm về tài chính, bao gồm cả chính họ, khi họ trở thành người bảo trợ. Do đó, tất cả các ứng viên được khuyến khích kiểm tra xem họ sẽ cần bao nhiêu tiền để hỗ trợ số người mà họ sẽ chịu trách nhiệm tài chính trước khi nộp đơn cho PGP.


Các thu nhập cần thiết tối thiểu (MNI) là một yếu tố hội đủ điều kiện then chốt cho PGP. IRCC sẽ đánh giá MNI của mỗi nhà tài trợ cho các năm tính thuế 2020, 2019 và 2018. Bằng chứng về thu nhập cần thiết này chỉ được cung cấp sau khi quan tâm đến việc tài trợ đã được thể hiện qua biểu mẫu trực tuyến. Tuy nhiên, những ứng viên được chọn và được mời nộp đơn và những người không đáp ứng yêu cầu của MNI sẽ thấy đơn đăng ký của họ bị từ chối.

Do đại dịch coronavirus, IRCC sẽ chỉ đánh giá MNI của bạn cho năm tính thuế 2020, nhưng sẽ không đánh giá MNI thông thường cộng thêm 30%. Ngoài ra, người nộp đơn có thể tính các quyền lợi Bảo hiểm Việc làm (EI) và Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada (CERB) vào MNI của họ cho năm tính thuế 2020.

Các nhà tài trợ cư trú bên ngoài tỉnh Quebec của Canada được mời nộp đơn và những người đồng ký tên của họ (nếu có) sẽ phải cung cấp Thông báo Đánh giá từ Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) cho mỗi năm trong số ba năm tính thuế nói trên.

Thay vì yêu cầu thu nhập ba năm được đặt ra cho phần còn lại của Canada, Quebec yêu cầu các nhà tài trợ tiềm năng và người đồng ký kết của họ (nếu có) phải chứng minh rằng họ có đủ nguồn tài chính cho họ trong 12 tháng qua để hỗ trợ đơn vị gia đình của họ .

Những cá nhân muốn bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà và những người sống ở Quebec có thu nhập của họ được Bộ Di trú Quebec đánh giá, dựa trên các yêu cầu về thu nhập của tỉnh bang.

Cả IRCC và Chính phủ Quebec đều yêu cầu cam kết đã ký từ các nhà tài trợ quan tâm. Cam kết này quy định thời gian người bảo lãnh sẽ chịu trách nhiệm tài chính cho các thành viên gia đình mà họ đang bảo trợ kể từ khi họ trở thành thường trú nhân của Canada.

Thời hạn của cam kết dành cho cha mẹ và ông bà là 20 năm đối với cư dân của tất cả các tỉnh của Canada ngoại trừ Quebec. Đối với cư dân của Quebec, thời hạn của cam kết đó là 10 năm.

Trích nguồn : https://www.cicnews.com/2021/07/ircc-to-announce-details-of-parents-and-grandparents-program-2021-today-0718658.html#gs.6qhvzf

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi