1.  Investor 1 residence visa

1.1. Tổng quan 

Doanh nhân có nguyện vọng đầu tư ít nhất 10 triệu NZD vào New Zealand và muốn nộp đơn xin định cư New Zealand. Đương đơn cần cung cấp các tài liệu cần thiết để chứng minh các khoản tiền đã được chuyển qua New Zealand có nguồn gốc từ các nguồn tài chính hoặc tài sản chính quy

1.2. Lợi ích

 • Thị thực cho cả gia đình
 • Nhập tịch New Zealand sau 5 năm nhập tịch
 • Giáo dục y tế tốt
 • Chính trị kinh tế ổn định
 • Môi trường sống tốt

1.3. Điều kiện

 • Không yêu cầu độ tuổi tham gia
 • Phải ở ít nhất 44 ngày mỗi năm ở New Zealand trong 2 năm cuối của giai đoạn đầu tư
 • Không có hạn ngạch hàng năm
 • Không yêu cầu Tiếng Anh
 • Đầu tư 10.000.000 đô la New Zealand trong 3 năm

1.4. Lợi ích: 

 • Nộp đơn xin thị thực
 • Xét duyệt và chấp nhận hồ sơ
 • Chuyển tiền đầu tư qua New Zealand
 • Nhập thị thực cư trú

2. Investor 2 residence visa

2.1. Tổng quan

Những doanh nhân có kinh nghiệm kinh doanh hoặc có tối thiểu 3 triệu đô New Zealand, có sẵn tiền hoặc tài sản có thể đăng ký cư trú tại New Zealand thông qua chương trình diện đầu tư Investor 2

2.2. Lợi ích: 

 • Thị thực cho cả gia đình
 • Nhập tịch New Zealand sau 5 năm nhập tịch
 • Giáo dục y tế tốt
 • Chính trị kinh tế ổn định
 • Môi trường sống tốt

2.3. Điều kiện: 

 • 65 tuổi trở xuống
 • Đầu tư 1,5 triệu đô New Zealand cho 4 năm tại New Zealand
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc trực tiếp quản lý một doanh nghiệp.
 • DN phải có ít nhất 5 nhân viên làm việc toàn thời gian hoặc có doanh số trên 1 triệu đô New Zealand/ năm.
 • Đương đơn có thể nộp đơn trên cơ sở, sở hữu 25% cổ phần của doanh nghiệp đó hoặc đóng vai trò quản lý hoạt động doanh nghiệp
 • Có thêm tài sản khoảng 1 triệu dô (không nhất thiết là đô New Zealand)
 • ILELTS: Khoảng 3.0
 • Những người đi theo phải có trình độ tương đương hoặc phải đi học tiếng Anh
 • Sinh sống tại New Zealand ít nhất 146 ngày của mỗi năm trong 3 năm cuối cùng của khoảng thời gian đầu tư 4 năm
 • Lý lịch tư pháp và sức khỏe tốt

2.4. Quy trình: 

 • Nộp hồ sơ EOI. Mỗi năm New Zealand nhận 300 hồ sơ theo diện Investor. Đương đơn có số điểm cao hơn trong EOI sẽ dược ưu tiên mời nộp hồ sơ.
 • Sau khi nhận được lòi mời từ Sở di trú, đương đơn nộp hồ sơ xin visa theo diện Investor. Nếu được chấp thuận, đương đơn phải chuyển số tiền đầu tư trong vòng 12 tháng.


Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

 • Gửi đi