Thông báo chương trình Team Building 2019 công ty Mattlaw

Công ty Mattlaw trân trọng thông báo chương trình Team Building, vì vậy chúng tôi tạm nghỉ từ 8h30 thứ 6 ngày 13/12/2019. Thứ 2 ngày 1616/12/2019 Công ty hoạt động bình thường.️

Tin liên quan

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi