Hệ thống Express Entry rút thăm hai lần trong một tuần tháng 3 năm 2024

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã tiến hành lần rút thăm Express Entry thứ hai trong tuần này. Dưới đây là kết quả của lần rút thăm đó, diễn ra vào ngày 13 tháng 3 năm 2024.

Trong lần rút thăm ngày 11 tháng 3 này, IRCC đã phát hành 975 Lời Mời Nộp Đơn (ITA) dựa trên danh mục ngành nghề cho các ứng viên Express Entry có kinh nghiệm làm việc trong các nghề nghiệp liên quan đến Giao thông vận tải. Tất cả các ứng viên nhận ITA trong lần rút thăm này đều có điểm CRS tối thiểu là 430.

Lần rút thăm hôm nay tiếp tục sau lần rút thăm Express Entry chung được tiến hành bởi IRCC vào ngày 12 tháng 3 năm 2024, trong đó IRCC đã phát hành 2.850 ITA cho các ứng viên Express Entry với điểm CRS tối thiểu là 525.

Express Entry

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ được chính phủ liên bang sử dụng tại Canada để quản lý các đơn nộp xin thường trú nhân đối với ba chương trình định cư: Chương trình Tay nghề Liên bang (FSWP), Chương trình Tay nghề Liên Bang Nhóm Thợ (FSTP) và Chương trình Kinh nghiệm Canada (CEC).

Bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái, IRCC đã tiến hành ba loại rút thăm Express Entry, rút thăm chung, rút thăm cụ thể cho chương trình và rút thăm dựa trên danh mục nghề nghiệp cụ thể.

Rút thăm chung (General Draw) và cụ thể (Program-Specific)

Cả hai loại rút thăm cho chương trình chung hay chương trình cụ thể đều tập trung vào điểm CRS của các ứng viên đủ điều kiện. Theo đó, Điểm CRS là giá trị số được gán cho tất cả các ứng viên dựa trên các yếu tố khác nhau như độ tuổi, trình độ giáo dục và kinh nghiệm làm việc có được tại Canada. Vì các ứng viên phải có điểm CRS cao hơn ngưỡng tối thiểu cho mỗi lần rút thăm cụ thể để nhận ITA, điểm CRS là yếu tố quyết định xem một ứng viên có nhận ITA trong mỗi lần rút thăm Express Entry hay không.

Bốn bước sau đây phải được thực hiện bởi một ứng viên Express Entry để họ được xem xét để nhận ITA thông qua hai loại rút thăm Express Entry này:

  • Ứng viên phải xác nhận họ đủ điều kiện cho ít nhất một trong ba chương trình được quản lý bởi IRCC: FSTP, FSWP và CEC.
  • Nếu đủ điều kiện, ứng viên sau đó có thể tạo hồ sơ trực tuyến với IRCC, sẽ đưa họ vào “Danh sách các ứng viên tiềm năng” của chương trình Express Entry.
  • Lúc này, tất cả các ứng viên trong "Danh sách các ứng viên tiềm năng" này sẽ nhận điểm CRS của họ.
  • Ứng viên bây giờ phải đợi IRCC tiến hành lần rút thăm Express Entry tiếp theo của mình, lúc đó họ sẽ được xem xét xem họ đã đáp ứng các tiêu chí để nhận ITA cho Thường trú nhân (PR) tại Canada hay không.

Lưu ý: Sau khi nhận được ITA thì các ứng viên Express Entry mới có thể nộp đơn xin thường trú nhân tại Canada theo Chương trình Express Entry.

Rút thăm Express Entry dựa trên danh mục ngành nghề

Các rút thăm dựa trên danh mục ngành nghề được triển khai để cung cấp cho IRCC một cách tiếp cận tốt hơn đối với việc chào đón người lao động chuyên nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm/kiến thức nghề nghiệp đang được yêu cầu. Năm ngoái, bộ phận nhập cư của Canada đã chọn sáu danh mục sau đây - năm danh mục nghề nghiệp và một năng lực ngôn ngữ - là các lĩnh vực tập trung cho các rút thăm dựa trên danh mục:

  • Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Y tế.
  • Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM).
  • Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Thương mại.
  • Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm.
  • Ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Pháp xuất sắc (được xác định là "điểm tối thiểu là 7 trong tất cả 4 kỹ năng dựa trên Hệ thống Năng lực Ngôn ngữ Canada" (NCLC)).


Lưu ý: Vào ngày 12 tháng 2, IRCC đã xác nhận rằng họ sẽ tiếp tục với các danh mục Express Entry tương tự cho năm 2024.

Nguồn: https://www.canadavisa.com/news/canada-express-entry-draw-results-week-of-march-11-2024.html

  

Liên hệ:

+ Hotline: 097 677 9196
+ Email: info@mattlawvn.com
+ Website: https://mattlawvn.com
+ Địa chỉ: Tòa nhà The Prince Residence, P1-03.36 Lầu 3. Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam.

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

  • Gửi đi