Tìm hiểu về lệnh cấm nhập cảnh 3 năm của Bộ di trú Úc

Theo Di Trú Đào Nguyễn, lệnh cấm nhập cảnh Úc được coi là một giai đoạn cấm, không cho phép một người quay trở lại Úc trong thời gian lên đến ba năm. Lệnh cấm nhập cảnh bị áp dụng khi đương đơn vi phạm các điều kiện trên visa của họ.

Lệnh cấm nhập cảnh 3 năm của Bộ di trú Úc

Lệnh cấm nhập cảnh Úc sẽ được áp dụng nếu:

 1. Bạn ở quá hạn visa Úc hơn 28 ngày
 2. Visa Úc của bạn bị hủy vì:
  • Bạn cung cấp giấy tờ giả mạo hoặc thông tin sai cho Bộ Di Trú Úc
  • Bạn bị coi là hiểm họa đối với sức khỏe, an toàn, trật tự của cộng đồng Úc
  • Bạn bị kết án tội theo pháp luật Liên bang, hoặc pháp luật Tiểu bang hoặc Lãnh địa Úc
  • Bạn vi phạm điều kiện visa, ví dụ như bạn làm việc trong khi visa của bạn không cho phép đi làm
  • Bạn có visa du học sinh nhưng không ghi danh học hợp lệ, vi phạm điều kiện visa khác, hoặc bị phát hiện không thực sự là học sinh/sinh viên
  • Bạn có visa du lịch nhưng bị phát hiện không ở tại Úc như là du khách thực sự.
 3.  Bạn rời khỏi Úc khi sống bất hợp pháp 
 4. Bạn rời khỏi Úc khi đang giữ bridging visa C,D,E được cấp sau khi visa chính quy hết hạn 28 ngày.

Lệnh cấm nhập cảnh Úc có áp dụng cho tất cả các visa không?

Không, lệnh cấm nhập cảnh Úc đa số được áp dụng đối với các loại đơn xin visa tạm thời, ví dụ du lịch, du học, lao động. Lệnh cấm này không ngăn cản việc bạn xin visa thường trú. Tuy nhiên, Bộ Di Trú Úc có thể xét duyệt khó khăn hơn khi xem lịch sử di trú của bạn khi đưa ra các quyết định cấp visa trong tương lai.

Lệnh cấm nhập cảnh Úc có thể được xoá bỏ không ?

Lệnh cấm nhập cảnh Úc không thể được xóa bỏ. Nếu bạn xin cấp visa tạm thời và bạn bị cấm nhập cảnh, bạn có thể yêu cầu xin miễn việc cấm nhập cảnh đó. Bạn phải viết đơn giải trình cho Bộ Di Trú Di Trú Úc và giải thích tại sao bạn cho rằng lệnh cấm nhập cảnh nên được miễn trừ. Bạn có thể nộp đơn giải trình để yêu cầu xin miễn lệnh cấm nhập cảnh vào thời điểm nộp đơn xin visa hoặc sau khi nộp đơn nhưng chưa có quyết định.
Đơn yêu cầu sẽ chỉ được xem xét nếu bạn có thể chứng minh có những hoàn cảnh đáng thông cảm hoặc có tính thuyết phục. Những điều này ảnh hưởng đến lợi ích của một công dân hay thường trú nhân Úc hay công dân New Zealand đủ điều kiện. Bộ Di Trú Di Trú Úc phải bị thuyết phục và đồng ý cấp visa trước khi thời hạn cấm nhập cảnh kết thúc. Nếu không thì đơn xin visa của bạn sẽ bị từ chối.Nếu lệnh cấm nhập cảnh Úc được miễn cho đơn xin visa này, bạn vẫn cần phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn khác của visa bao gồm các yêu cầu về sức khỏe và tính cách để được cấp visa.

Làm thế nào để không bị cấm nhập cảnh?

Nếu bạn tuân thủ các điều kiện của visa của mình và không ở quá hạn visa, bạn sẽ không bị cấm nhập cảnh.

Nếu tôi rời khỏi Úc bằng visa bridging visa thì sao?

Nếu bạn giữ visa có hiệu lực trong khi ở Úc thì lệnh cấm nhập cảnh sẽ không bị áp dụng. Nếu bạn đã có hoặc có visa Bridging visa C, D hoặc E được cấp sau khi bạn hết hạn visa chính (chẳng hạn như visa sinh viên hay du lịch) hơn 28 ngày thì lệnh cấm nhập cảnh ba năm có thể bị áp dụng.

Theo Alo Úc

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!

 • Gửi đi