Visa Hoa Kỳ

Visa Hoa Kỳ

1. Visa du lịch

Hồ sơ gồm:

 • Giấy tờ cá nhân, ảnh hộ chiếu
 • Thư mời, thư bảo lãnh (nếu có)
 • Bằng chứng thu nhập
 • Quyền sở hữu tài sản
 • Bằng chứng công việc: thư cho phép nghỉ của công ty, phiếu lương 3 tháng gần nhất
 • Những giấy tờ liên quan khác, tùy theo từng trường hợp cụ thể

Thời hạn giải quyết: khoảng 25 ngày làm việc, tùy theo lượng hồ sơ

Chi phí: Liên hệ nhân viên tư vấn để nhận bảng báo giá chi tiết.

2. Visa công tác

Hồ sơ gồm:

 • Giấy tờ cá nhân, ảnh hộ chiếu
 • Thư mời của đối tác ở Hoa Kỳ
 • Giấy phép kinh doanh của công ty
 • Bằng chứng công việc: quyết định cử đi công tác của công ty, phiếu lương 3 tháng gần nhất
 • Những giấy tờ liên quan khác

Thời hạn giải quyết: khoảng 10-15 ngày làm việc, tùy theo lượng hồ sơ

Chi phí: Liên hệ nhân viên tư vấn để nhận bảng báo giá chi tiết.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ