Visa Hàn quốc

Visa Hàn quốc

1. Visa du lịch

Hồ sơ gồm:

 • Giấy tờ cá nhân, ảnh
 • Bằng chứng năng lực tài chính
 • Bằng chứng nghề nghiệp
 • Bằng chứng về công việc
 • Lịch trình tham quan Hàn quốc
 • Đặt chỗ vé máy bay và khách sạn
 • Những giấy tờ liên quan khác, tùy theo từng trường hợp cụ thể

Thời hạn giải quyết: 8 ngày làm việc

Chi phí: Liên hệ nhân viên tư vấn để nhận bảng báo giá chi tiết.

2. Visa công tác

Hồ sơ gồm:

 • Thư mời
 • Giấy bảo lãnh
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận nộp thuế
 • Giấy tờ chứng minh mục đích thương mại
 • Bằng chứng về công việc: Hợp đồng lao động, bảng sao kê lương
 • Giấy tờ cá nhân, ảnh hộ chiếu
 • Giấy quyết định cử đi công tác
 • Những giấy tờ liên quan khác, tùy theo từng trường hợp cụ thể

Thời hạn giải quyết: 8 ngày làm việc

Chi phí: Liên hệ nhân viên tư vấn để nhận bảng báo giá chi tiết.

3. Visa du học

Hồ sơ gồm:

 • Giấy tờ cá nhân, ảnh hộ chiếu
 • Giấy báo nhập học
 • Giấy tờ chúng minh năng lực tài chính
 • Giấy tờ chúng minh quan hệ gia đình (hộ khẩu và khai sinh), xác nhận thu nhập bố mẹ và cam kết bảo lãnh của bố mẹ
 • Phiếu khám sưc khỏe
 • Những giấy tờ liên quan khác, tùy theo từng trường hợp cụ thể

Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc

Chi phí: Liên hệ nhân viên tư vấn để nhận bảng báo giá chi tiết.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ