Hệ thống sân bay Úc đang thử nghiệm nhận diện khuôn mặt mà không cần passport.


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ